ค่ายที่เปลี่ยนเด็กให้มีเป้าหมายชีวิตและเรียนรู้การพัฒนาตนเอง กับทีมงานโค้ชมืออาชีพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.atichart.com/dreamcamp


คอร์สพัฒนาคนให้เป็นเลิศด้วยระยะเวลาอันสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.atichart.com/CoachingCourse


คอร์สที่ช่วยให้ท่านเห็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน และประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.atichart.com/LifePurpose


ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ รับรางวัลพระราชทาน

“ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2560”

จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานเด่น

a1       a2       a3

a5      a6      a7

 สารคดีเด่น


b1          b2          b3

b4           b5       b6