ผลงานเด่น

a1       a2       a3

 

a5      a6      a7

 

คอร์สอบรมที่เปิดให้บริการ


ID Course Name Duration Start Date
1 การจัดค่ายคณิตศาสตร์และค่ายเยาวชนอื่นๆ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มีประสบการณ์ในการจัดค่ายรวม 20 ปี โดยเป็นผู้จัดค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษามามากกว่า 50 ค่าย สำหรับทีมงานจัดค่ายประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการจัดค่าย November 30, 2015
2 การเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์" December 18, 2015
3 การให้บริการวิชาการทั่วไป ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มีประสบการณ์ในการจัดค่ายรวม 20 ปี โดยเป็นผู้จัดค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษามามากกว่า 50 ค่าย สำหรับทีมงานจัดค่ายประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการจัดค่าย December 15, 2015

 

 

 สารคดีเด่น


b1          b2          b3

 

b4           b5       b6