คอร์สพัฒนาคนให้เป็นเลิศด้วยระยะเวลาอันสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.atichart.com/CoachingCourse

 


ค่ายที่เปลี่ยนเด็กให้มีเป้าหมายชีวิตและเรียนรู้การพัฒนาตนเอง กับทีมงานโค้ชมืออาชีพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.atichart.com/dreamcamp

 


คอร์สที่ช่วยให้ท่านเห็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน และประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็ว

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.atichart.com/LifePurpose


ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ รับรางวัลพระราชทาน

“ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2560”

จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานเด่น

a1       a2       a3

 

a5      a6      a7

 

 

 สารคดีเด่น


b1          b2          b3

 

b4           b5       b6

 

 

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous information you probably view know about this? This fabric tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.