*** ดาวโหลดสารคดี 57 MB / ภาพปกซีดี ***

* สำหรับชาวต่างประเทศแนะนำให้ชมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ *

เป้าหมายหลักในการจัดทำสารคดีนี้คือ เพื่อเป็นแบบอย่างในนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังอาจสามารถนำสารคดีนี้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางโบราณคดี  หากท่านต้องการนำไปเผยแพร่ในวงกว้าง หรือต้องการได้รับไฟล์สารคดีที่คมชัดขึ้นในลักษณะ CD หรือ DVD กรุณาติดต่อ

อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์:    053-943-327 ต่อ 127
อีเมล์:          kettapun[at]chiangmai.ac.th
ไปรษณีย์:    ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200