*** ดาวโหลดสารคดี 57 MB / ภาพปกซีดี ***

* สำหรับชาวต่างประเทศแนะนำให้ชมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ *

 

เป้าหมายหลักในการจัดทำสารคดีนี้คือ เพื่อเป็นแบบอย่างในนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังอาจสามารถนำสารคดีนี้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางโบราณคดี  หากท่านต้องการนำไปเผยแพร่ในวงกว้าง หรือต้องการได้รับไฟล์สารคดีที่คมชัดขึ้นในลักษณะ CD หรือ DVD กรุณาติดต่อ

อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์:    053-943-327 ต่อ 127
อีเมล์:          kettapun[at]chiangmai.ac.th
ไปรษณีย์:    ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous information you probably view know about this? This product tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.