ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ :
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

ห้องทำงาน :  MB2101 ตึกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ :  (053) 943-326 ต่อ 108
แฟกซ์ :  (053) 892-280
อีเมล์ : kettapun[@]gmail.com

แฟนเพจ : www.facebook.com/Dr.NoomMathLover
Line@ : http://line.me/ti/p/dr.noommathlover
เว็บไซต์ : www.atichart.com

 

Atichart Kettapun, Ph.D.

Head of Archaeological Mathematics and Science Research Laboratory
Lecturer at the Department of Mathematics
Faculty of Science, Chiang Mai University

Address :
Department of Mathematics, Faculty of Science
Chiang Mai University, Muang, Chaing Mai 50200

Office :  Room MB2101, Mathematics Building, Faculty of Science

Phone : +66(0)53-943-326 ext. 108
Fax :  +66(0)53-892-280
E-mail : kettapun[@]gmail.com

Fanpage : www.facebook.com/Dr.NoomMathLover
Line@ : http://line.me/ti/p/dr.noommathlover
Website : www.atichart.com

 

ติดต่อสอบถาม