Life Purpose : สร้างเป้าหมายชีวิตให้ยอดเยี่ยม รุ่นที่ 4

จัดโดย สถาบัน HIGH10 วิทยากรโดย ดร.หนุ่ม HIGH10 (ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์)

วันเสาร์-อาทิตย์ที่  29-30 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

รีบสมัครด่วน  รับจำนวนจำกัด เพียง 20 คนเท่านั้น !

“เมื่อชีวิตเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดง่ายขึ้นและเร็วขึ้น”

วีดีทัศน์แนะนำคอร์ส “Life Purpose : สร้างเป้าหมายชีวิตให้ยอดเยี่ยม”

ดร.หนุ่ม HIGH10 หรือ ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ ได้นำหลักการโค้ชที่ศึกษามาใช้กับตนเอง โดยตั้งเป้าหมายกับตนเองอย่างชัดเจน จนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง จนได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล มีคนติดต่อไปเป็นวิทยากรทั่วประเทศปีละกว่า 70 งาน สำหรับคนอบรมกว่า 7,000 คนต่อปี

ทั้งนี้ ดร.หนุ่ม HIGH10 ได้นำหลักโค้ชชิ่งมาช่วยให้เด็กค้นหาเป้าหมายชีวิตไปกว่า 7,500 คน จนมีผู้สนใจอยากให้จัดอบรมให้กับผู้ใหญ๋เพื่อช่วยให้ผู้ใหญ่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมพบ Passion ของตนเอง อันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปราถนา นึ่จึงเป็นที่มาของการเปิดอบรมคอร์ส Life Purpose นี้ หากจะกล่าวสั้นๆ ถึงคอร์สนี้ อาจกล่าวได้ว่า  “เป้าหมายของคอร์สนี้ คือ การทำให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง และประสบความสำเร็จในชีวิตได้รวดเร็วขึ้น 2-5 เท่า” ด้วยเทคนิคระดับโลกที่มีการสอนในกลุ่มคนที่สนใจเรื่องการพัฒนาตนเอง

คำถามที่ท่านจะพบคำตอบได้ในคอร์สนี้

 • ทำอย่างไรจึงจะหาเป้าหมายชีวิตของตนเองได้ชัดเจนสุดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพหรืองานที่เหมาะกับตนเอง?
 • หากมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนแล้ว เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่ต้องการจริงๆ หรือเปล่า?
 • ทำอย่างไรจึงจะกล้าฝันใหญ่ เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคม?
 • ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสมดุลขึ้น ทั้งการงาน การเงิน ครอบครัว สุขภาพ และด้านอื่น?
 • ทำอย่างไรเราจะสามารถย่นระยะเวลาความสำเร็จให้เร็วขึ้นได้ (อย่างน้อย 2-5 เท่า) ?
 • ทำอย่างไรจึงจะทำงานแต่ละวันให้เสร็จอย่างรวดเร็ว?
 • ทำอย่างไรชีวิตจะตื่นเต้นทุกวันหลังตื่นนอน?

ความพิเศษของคอร์สนี้

 1. คอร์สนี้ได้ถูกออกแบบให้เหมาะกับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็ว และยิ่งใหญ่ ทั้งผู้บริหาร ผู้นำองค์กร เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 2. คอร์สนี้เน้นการลงมือปฏิบัติจริง จึงทำให้เรียนรู้อย่างสนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง หากท่านเป็นคนที่ไม่ชอบการอบรมสัมมนา คอร์สนี้อาจเปลี่ยนมุมมองท่านได้
 3. ผู้สอนเป็นวิทยากรและโค้ชด้านการศึกษาระดับประเทศ ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง การเรียนการสอน การพัฒนาองค์กร การเลี้ยงลูก และการพัฒนาเด็ก การันตีความสามารถด้วย 7 รางวัลทางการศึกษา
 4. ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบัน High 10

ตัวอย่างเนื้อหาในคอร์ส

 • เรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน คนจำนวนมากไม่รู้ชัดเจนว่าตนเองต้องการทำอะไร ชีวิตจึงประสบความสำเร็จช้า แต่หากเรารู้เป้าหมายชัดเจน เราจะมุ่งมั่นไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็ว เพราะเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่อยู่นอกเส้นทางของเป้าหมายชีวิต
 • วงล้อชีวิตที่สมดุล เป็นการเรียนรู้ว่าชีวิตเราไม่จำเป็นต้องสำเร็จเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างงานกับครอบครัว แต่สามารถสำเร็จหลายเรื่องพร้อมกันได้ ทั้งการงาน การเงิน ครอบครัว ความสัมพันธ์ สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การสร้างสมดุลของชีวิตในทุกด้าน
 • คล็ดลับการวางแผนชีวิตระยะยาว ทุกท่านที่อบรมจะได้ค้นหาวิสัยทัศน์ของตนเอง การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว โดยการเขียนรายละเอียดออกมาอย่างชัดเจน
 • การวางแผนประจำวันให้ยอดเยี่ยม เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับที่ทำให้งานแต่ละวันเสร็จอย่างรวดเร็ว  และทำงานได้ทั้งมากกว่าและเร็วกว่าปกติ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้เลิกพูดคำว่า “วันนี้หมดไปอีกวัน โดยไม่ได้อะไรเลย”
 • แผนผังชีวิตเพื่อความสำเร็จ ทุกคนจะได้เขียนแผนผังชีวิตของตนเองลงในกระดาษขนาดใหญ่ พร้อมใส่รายละเอียดของสิ่งที่จะทำตลอดชีวิต เพื่อให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น
 • เทคนิคเร่งความสำเร็จ เป็นวิธีที่ดึงดูดให้สิ่งรอบตัวมาสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และทำให้เราตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำในทุกวัน

เกี่ยวกับวิทยากร

 • ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ หรือ “ดร.หนุ่ม HIGH10” เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในด้าน (1) การเรียนสอน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ (2)  การเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการศึกษาให้ครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองทั่วประเทศ มากกว่า 100 ครั้ง (3) การเป็นวิทยากรจัดค่ายวิชาการสำหรับเด็กทั่วประเทศมากกว่า 160 ค่าย  (4) การเป็นโค้ชด้านการศึกษา ซึ่งอบรมแนวโค้ชชิ่งให้เด็ก ครู และผู้ปกครอง มากกว่า 90 ครั้ง (กว่า 10,000 คน) (5) การทำโค้ชชิ่งรายบุคคล (Private Coaching) ให้กับผู้ใหญ่ เด็ก ในหลากหลายอาชีพ จากทั่วประเทศ
 • รางวัลที่โดดเด่นด้านการเรียนการสอนที่ท่านได้รับมีหลายรางวัล อาทิ รางวัล “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัล “ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ในด้าน Project Based Learning” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
 • ในด้านประสบการณ์การเป็นโค้ช ท่านเป็น NLP Master Coach (โค้ชระดับเชี่ยวชาญด้าน NLP) ที่ผ่านการรับรองจาก American Board of NLP และ NLP University ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น NLP Trainer ที่ผ่านการรับรองจาก American Board of NLP รวมถึงมีความเชี่ยวชาญการเป็นโค้ชบำบัด โดยได้รับการรับรองว่าเป็น Certified Hypnotherapist ที่ได้รับการรับรองจาก American Board of Hypnosis และเป็น Certified Practitioner of Time Line Therapy ที่รับรองจาก Time Line Therapy Association ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ท่านยังเป็นเจ้าของแฟนเพจคณิตศาสตร์ www.facebook.com/Dr.noomHIGH10 ที่มีคนติดตามมากกว่า 26,000 คน
 • คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม (ไฟล์ PDF)

รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สนี้เน้นให้ผู้เข้าอบรมค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตนเองให้ชัดเจน ด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับ Passion ซึ่งการตั้งเป้าหมายจะรวมทุกมิติที่สำคัญของชีวิต อาทิ การงาน การเงิน ครอบครัว ความสัมพันธ์ สุขภาพ การพัฒนาตนเอง การพักผ่อนหย่อนใจ และจิตวิญญาณ

ผู้อบรมจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนผังชีวิตอย่างละเอียด ทั้งวิสัยทัศน์ของชีวิต เป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายระยะสั้น พร้อมทั้งวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ชีวิตเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เทคนิคที่สามารถนำกลับไปใช้เองได้ โดยเมื่อนำไปใช้เป็นประจำ จะทำให้ชีวิตตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาได้ทุกวัน และความสำเร็จจะเกิดได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์ส Effective Coaching ของ ดร.หนุ่ม มาแล้ว  ทั้งนี้หากไม่ได้เรียนคอร์สดังกล่าวมาก่อน ท่านจะได้รับการทบทวนเนื้อหาที่สำคัญ ทำให้ท่านก็ยังได้รับประโยชน์จากการอบรมในระดับที่น่าพึงพอใจ และท่านสามารถกลับไปเรียนคอร์ส Effective Coaching ได้เพิ่มเติมในภายหลัง

คอร์สนี้เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงกับ ดร.หนุ่ม HIGH10 และทีมโค้ชมืออาชีพระดับเชี่ยวชาญ (Master Coach)

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-17.30 น. (ลงทะเบียน 08.00-08.30 น.)

ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าอบรม

คอร์สราคาสุดคุ้ม! เรียน 2 วันเต็ม โดยสร้างเป้าหมายชีวิตได้อย่างชัดเจน
ราคาปกติ 13,900 บาท

หากสมัครภายในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 63 สามารถเรียนในราคาพิเศษสุด ดังนี้

 • ราคาโปรโมชั่น คนละ 5,900 บาท
 • ราคาพิเศษ สำหรับคนที่สมัครเป็นคู่ ราคาคู่ละ 10,900 บาท (ลด 60%)

*ค่าลงทะเบียนนี้ ได้รวมเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการอบรม เกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรม (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด) อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ และอาหารว่างเช้าบ่าย

** สำหรับท่านที่ต้องการ (1)หนังสือเชิญร่วมประชุม (2)เอกสารโครงการการอบรม และ (3)ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด กรุณาติดต่อมาตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

ในการชำระค่าอบรม กรุณาโอนเงินมาที่บัญชีที่กำหนดให้ ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ 10
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 68-300323-9 สาขากาดสวนแก้ว

บัตรเครดิต กรุณา inbox แจ้งว่าต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต มาที่ Line@ (http://line.me/ti/p/%40pxo7429c) หรือ Facebook Fanpage Dr.Noom HIGH10
* การชำระเงินเต็มจำนวน: สามารถใช้บัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร
* การผ่อนชำระกับบัตรเครดิต: สามารถผ่อนชำระ 3-10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ,บัตรเครดิตกรุงศรี, กรุงศรีเฟิร์สชอยท์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตกรุงไทย (โดยชำระดอกเบี้ยกับบัตรเครดิตเพิ่มเดือนละ 0.8%)

วิธีการสมัคร

หลังผู้สมัครเรียนชำระเงินค่าอบรมแล้ว สามารถไปลงทะเบียนและแจ้งการชำระเงินได้ที่ bit.ly/LifePurpose4

หากต้องการติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ

 • เบอร์โทร 084-608-5461 หรือ 083-763-1536
 • Line@ : @dr.noommathlover (ต้องมีเครื่องหมาย @) หรือคลิกดู QR Code ของ Line@ ได้จาก  http://line.me/ti/p/%40pxo7429c
 • Facebook Fanpage “Dr.Noom MathLover

คำถามที่ถามบ่อย

มีการอบรมหาเป้าหมายชีวิตแบบคอร์ส Life Purpose สำหรับเด็กบ้างไหม ตอบ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ ได้เปิดคอร์สเพื่อพัฒนาเด็กโดยเฉพาะเรียกว่า “Dream Camp : ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ” โดยผู้ปกครองทุกท่านสามารถส่งลูกมาเข้าค่ายจำนวน 3 วัน โดยดูข้อมูลได้ที่ www.atichart.com/DreamCamp สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเชิญให้ไปจัดค่ายให้นักเรียนเพื่อค้นหาเป้าหมายชีวิต ก็สามารถดูข้อมูลได้จาก “Career Camp : ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน” ซึ่งเป็นค่ายวันเดียว ที่เน้นเรื่องการค้นหาอาชีพที่ใฝ่ฝันเป็นหลัก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.atichart.com/CareerCamp