Line@


 

หากท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารเรื่องน่าสนใจทางคณิตศาสตร์ของ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line ในมือถือ ท่านสามารถใช้ Line แสกน QR Code ด้านล่างนี้

Line@ QR Code

http://line.me/ti/p/40dr.noommathlover