Effective Coaching

สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง

จัดโดย สถาบัน Math Express วิทยากรโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม)

วันนี้เปิดรับสมัครรุ่นที่ 16 แล้ว  วันที่  7-8 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

รีบสมัครด่วน  รับจำนวนจำกัด!

“เมื่อโค้ชชิ่งถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเด็ก เด็กธรรมดาก็จะกลายเป็นเด็กที่เป็นเลิศได้”

คอร์สนี้จัดครั้งแรกตอนปลายเดือนเมษายน 2560 ขณะนี้ได้จัดมาแล้วทั่วทุกภาค ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย เลย บุรีรัมย์ หาดใหญ่ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าอบรมไปแล้วมากกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดคอร์สและการสมัครเรียนได้จากด้านล่าง

วีดีทัศน์แนะนำคอร์ส “สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง”

 

คำถามที่ท่านจะพบคำตอบได้ในคอร์สนี้

 • ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง? (วิทยากรจะเผยเคล็ดลับที่ทำให้ลูกสอบได้ 4.00 ติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา)ทำอย่างไรให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดี?
 • ทำอย่างไรให้ลูกยอมพูดคุยปรึกษากับเรา?
 • ทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนในวิชาที่เราสอน?
 • ทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษารับฟังคำแนะนำของเราอย่างเปิดใจ? (หมายถึงคำแนะนำทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิต)
 • ทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาที่สอนมีผลการเรียนดีขึ้น? (เคล็ดลับต่างๆ สามารถช่วยเหลือเด็กทั้งห้องและรายบุคคล)
 • ในฐานะครู หรือผู้ปกครอง อะไรคือหัวใจที่สำคัญที่สุดในการช่วยเหลือให้เด็กประสบความสำเร็จ ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต?
 • ทำอย่างไรให้เราสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความสุขกับตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น และพบกับความสำเร็จในชีวิตได้รวดเร็วขึ้น

 

ความพิเศษของคอร์สนี้

 1. คอร์สนี้ได้ถูกออกแบบให้เหมาะกับครู และผู้ปกครองโดยเฉพาะ
 2. คอร์สนี้เน้นการลงมือปฏิบัติจริง จึงทำให้เรียนรู้อย่างสนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง หากท่านเป็นคนที่ไม่ชอบการอบรมสัมมนา คอร์สนี้อาจเปลี่ยนมุมมองท่านได้
 3. ผู้สอนเป็นวิทยากรและโค้ชด้านการศึกษาระดับประเทศ ที่เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน การเลี้ยงลูก และการพัฒนาเด็ก การันตีความสามารถด้วย 6 รางวัลทางการศึกษา
 4. ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบัน Math Express

 

ตัวอย่างเนื้อหาในคอร์ส

 • จุดประกายการเรียนรู้ด้วย Passion
 • สร้างเด็กให้ก้าวไกลด้วยเป้าหมายชีวิต
 • เพิ่มศักยภาพเด็กด้วยพลังจิตใต้สำนึก
 • การสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จด้วยเทคนิคการจินตนาการ
 • เทคนิคการเรียนที่สุดยอดและเด็กควรรู้ แต่เด็ก(ส่วนใหญ่)ไม่เคยได้ฟัง
 • เรียนรู้เทคนิคการฟังเด็กอย่างตื่นรู้
 • เคล็ดลับการแนะนำและสร้างความสัมพันธ์กับเด็กที่ทรงพลัง
 • เทคนิคการแนะนำเด็กให้คล้อยตาม

 

เกี่ยวกับวิทยากร

 • ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ หรือ “ดร.หนุ่ม” เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในด้าน (1) การเรียนสอน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ (2)  การเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการศึกษาให้ครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองทั่วประเทศ มากกว่า 80 ครั้ง (3) การเป็นวิทยากรจัดค่ายวิชาการสำหรับเด็กทั่วประเทศมากกว่า 100 ค่าย และ (3) การเป็นโค้ชด้านการศึกษา ซึ่งอบรมให้เด็ก ครู และผู้ปกครอง มากกว่า 20 ครั้ง (กว่า 4,000 คน)
 • รางวัลที่โดดเด่นด้านการเรียนการสอนที่ท่านได้รับมีหลายรางวัล อาทิ รางวัล “วิธีปฏิบัติที่ดี Good Practices ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รางวัล “ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ในด้าน Project Based Learning” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) และรางวัล “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
 • ในด้านประสบการณ์การเป็นโค้ช ท่านเป็น “โค้ชระดับเชี่ยวชาญ” (Master Coach) ที่ผ่านการรับรองจาก American Board of NLP และ NLP University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ท่านยังเป็นเจ้าของแฟนเพจคณิตศาสตร์ www.facebook.com/Dr.NoomMathLover ที่มีคนติดตามมากกว่า 25,000 คน

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม (ไฟล์ PDF)

 

รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส

โค้ชชิ่งเป็นศาสตร์ที่ถูกใช้วงการกีฬา วงการธุรกิจ และอีกหลายวงการอย่างกว้างขวาง แต่คนจำนวนไม่มากนักที่ทราบว่า โค้ชชิ่งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี

คอร์สนี้ได้นำศาสตร์ด้านการโค้ช มานำเสนอร่วมกับองค์ความรู้ทางจิตวิทยา ทำให้ผู้เข้าอบรมมองชีวิตด้านบวก มีความสุขมากขึ้น และดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถนำเทคนิคโค้ชชิ่งไปช่วยพัฒนาเด็กและคนรอบตัวได้หลายด้าน

สำหรับผู้เข้าอบรมที่เป็นครูและผู้ปกครอง นีี่คือคอร์สที่จะให้เครื่องมือที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กทุกระดับชั้น ผ่านการอบรมที่สนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้ทันที

จากการอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมา ผลตอบรับจากผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมนั้นดีมาก ผู้ที่ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีอย่างชัดเจน ทั้งในการเลี้ยงลูกหลาน และในการเรียนการสอนแก่ลูกศิษย์ ณ สถานศึกษา จนทำให้ต้องจัดคอร์สต่อเนื่องหลายรุ่น

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการโค้ชชิ่งทางการศึกษา รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือโค้ชชิ่งที่เหมาะสำหรับครู และผู้ปกครอง ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กได้ทันทีหลังการอบรม

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคหรือเครื่องมือที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในการสอนและการพัฒนาเด็กได้ดีขึ้นและง่ายขึ้น และยังสามารถดึงศักยภาพของเด็กออกมาอย่างเต็มที่ ทำให้เด็กมีเป้าหมายในชีวิต เป้าหมายในการเรียน เทคนิคการเรียน การวางแผนชีวิตประจำวัน การเฉลิมฉลองกับความสำเร็จ การนำจิตใต้สำนึกและหลักการจิตนาการมาช่วยให้การเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

คอร์สนี้เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงกับ ดร.หนุ่ม หรือ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมโค้ชมืออาชีพระดับเชี่ยวชาญ (Master Coach)

 

ผู้ที่เคยเรียนคอร์สนี้

 • ผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายอาชีพ เช่น ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ เจ้าของและครูโรงเรียนสอนพิเศษ ผู้ปกครอง แพทย์ ทันแพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตำรวจ สถาปนิก วิศวกร วิทยากรฝึกอบรมชื่อดัง ครูสอนโยคะระดับประเทศ นักมายากล นักธุรกิจ นักขาย ตัวแทนประกันชีวิต และแม่บ้าน เป็นต้น
 • ผู้อบรมมาจากหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ เลย อุดรธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ตรัง ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง สตูล นนทบุรี นครนายก สมุทรปราการ ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
 • เรายังมีการให้บริการการอบรมเป็นหมู่คณะ หากสนใจสามารถติดต่อมาได้เสมอ โดยหน่วยงานที่เคยขอใช้บริการประกอบด้วย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ, โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล,  โรงเรียนดรุณพัฒนา จ.ลำพูน, โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, Kumon ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ สถาบัน BSP จ.สุราษฏร์ธานี และ โครงการประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ สำหรับครู จ.บุรีรัมย์ และนครราชสีมา

การอบรมรุ่นที่ 3 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมรุ่นที่ 11 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชมวีดีทัศน์จากผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นได้ดังนี้ รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3รุ่นที่ 4, รุ่นที่ 5, รุ่นที่ 8, รุ่นที่ 9, รุ่นที่ 11

 

ภาพบรรยากาศในคอร์สที่ผ่านมา

     

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ รุ่นที่ 1รุ่นที่ 2รุ่นที่ 3รุ่นที่ 4

 

ความคิดเห็นของผู้ที่เข้ารับการอบรม

 • “จากสองวันที่ได้รับอบรมจุดประสงค์คือการนำไปใช้กับลูกชายที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นและตัวเองเพราะเนื่องจากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว อย่างหนึ่งที่ไม่เคยมั่นใจเลยว่าทุกวันนี้ เราเป็นแม่ที่ดีสำหรับลูกไหม แล้วมีปัญหาอะไรที่ลูกอยากคุยแล้วเราไม่เคยฟังบ้างรึเปล่า ด้วยเทคนิคทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ คือการปรับทัศนคติและความเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดี เก่ง และแม่ที่ลูกภูมิใจ และลูกภูมิใจ และลูกก็จะเป็นเช่นนั้นกับแม่เช่นเดียวกัน และสิ่งที่ห่วงมากที่สุดในชีวิตลูกคือการหาเป้าหมายในชีวิตตัวเองไม่ได้ นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มองว่าแม่จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้นหาเป้าหมายในชีวิตและหาสิ่งที่รักและชอบที่ลูกจะทำได้อย่างมีความสุขไปตลอดชีวิต” โดย จิตรา เอกสุวรรณ บริษัท อุตสหกรรมในยาสูบไทย
 • “ประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นการอบรมแล้วค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรู้เรื่องการ Hi เริ่มตั้งแต่ Hi 5 แล้วมีความรู้เพิ่มขึ้นว่า มี Hi 10, Flying Hi 10 ,Ooooooh Yes !! ในฐานะที่ดิฉันเป็นทั้งคุณแม่และคุณครู การโค้ชชิ่ง เป็นสิ่งสำคัญมากๆ เป็นการทำลายกำแพงของลูกและลูกศิษย์ ดึงเอาตัวตนของเขาออกมา รวมถึง การสร้างจินตนาการพร้อมทั้งบอกหลักการ การจินตนาการที่ถูกต้อง ดิฉันได้รู้หลักการ Sandwich Feedback การที่เราจะแนะนำหรือติเตียน แค่ตัวเรา เรายังไม่ชอบถ้าเขาเดินมาพูดโดยตรง แต่ดิฉันจะนำหลักการที่ได้รับอบรมวันนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกๆคน แม้กระทั่งกับตัวดิฉันเอง ดีใจ + ขอบคุณ (มากๆๆๆ)” โดย  ธนาภา พัฒนศิรินุกุล ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
 • “ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น / ได้รับเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ได้จริง / มีแนวทาง มีไอเดียที่ชัดเจนมากขึ้นในการนำไปใช้ทั้งกับครอบครัวและงาน / เริ่มมองเห็น ได้ทบทวนทั้งพฤติกรรมตัวเอง คนรอบข้าง คนอื่นๆ ทำให้เราได้คำตอบว่า ทำไม เพราะอะไร ฯลฯ และยังได้แนวทางปรับเปลี่ยนที่ดี ที่เราจะได้พบเจอแต่พฤติกรรมดีๆ ของตัวเองและผู้อื่น / ประทับใจ ดร.หนุ่ม ที่สามารถพูดเรื่องที่เข้าใจได้ยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างได้ชัด จัดลำดับเรื่องได้ดี Control บรรยากาศการอบรมได้ดีมาก / ประทับใจการแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนร่วมอบรม” โดย สายฝน สายเกิด ครูโรงเรียนดรุณพัฒนา จังหวัดลำพูน
 • “ความรู้ที่ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารกับสมองเพื่อให้จิตใต้สำนึกรับรู้ แล้วนำพาสู่วิธีการสู่ความสำเร็จ ควรนำไปใช้ กับนักเรียนทุกคน ช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรักและความจริงใจ ช่วยนักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เป้าหมายในชีวิต การเรียน ปรับพฤติกรรมนักเรียนในด้านบวก เพื่อนำสู่การเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลโลก / นำไปใช้กับครอบครัว นำพาครอบครัวสู่ความสุข ความสำเร็จในชีวิต / นำความรู้ที่ได้เผยแพร่แนะนำให้แก่ผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา ช่วยเหลือและสร้างคุณค่าให้กับผู้คนจำนวนมาก” โดย เพียงใจ กรรณลา ครูโรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเบี้ย จังหวัดเลย

 

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันเสาร์อาทิตย์ที่ 7-8 เมษายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. (ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.)

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 

ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าอบรม

คอร์สราคาสุดคุ้ม! เรียน 2 วันเต็ม แบบนำไปใช้ได้ทันที
ราคาปกติ 5,990 บาท

หากสมัครเร็ว สามารถเรียนในราคาพิเศษสุดๆ ดังต่อไปนี้

 • ราคาพิเศษสำหรับคนที่สมัครเป็นคู่ 10 คู่แรก ราคาคู่ละ 4,500 บาท (ลด 62%)
 • Early bird ราคาคนละ 2,990 บาท* (ชำระเงินภายใน 31 มี.ค. 61 ลด 50%)

*ค่าลงทะเบียนนี้ ได้รวมเอกสารประกอบการอบรม เกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรม (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด) อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ และอาหารว่างเช้าบ่าย

** สำหรับท่านที่ต้องการ (1)หนังสือเชิญร่วมประชุม (2)เอกสารโครงการการอบรม และ (3)ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด กรุณาติดต่อมาตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

ในการชำระค่าอบรม กรุณาโอนเงินมาที่บัญชีที่กำหนดให้ ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีพร้อมเพย์เบอร์โทร 083-763-1536)
ชื่อบัญชี: นายอติชาต เกตตะพันธุ์
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 667-417953-8 สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย 
ชื่อบัญชี: นายอติชาต เกตตะพันธุ์
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 455-0-13847-5 สาขาย่อยศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว

ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อบัญชี: นายอติชาต เกตตะพันธุ์
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 038-1-86468-5 สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิธีการสมัคร

หลังผู้สมัครเรียนชำระเงินค่าอบรมแล้ว สามารถไปลงทะเบียนและแจ้งการชำระเงินได้ที่ https://goo.gl/ApM7wj

หากต้องการติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ

 • เบอร์โทร 084-608-5461 หรือ 083-763-1436
 • Line@ : @dr.noommathlover (ต้องมีเครื่องหมาย @) หรือคลิกดู QR Code ของ Line@ ได้จาก  http://line.me/ti/p/%40pxo7429c
 • Facebook Fanpage “Dr.Noom MathLover

 

คำถามที่ถามบ่อย

 1. มีการจัดค่ายสำหรับเด็กบ้างไหม ตอบ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ ได้เปิดคอร์สเพื่อพัฒนาเด็กโดยเฉพาะเรียกว่า “ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ” โดยผู้ปกครองทุกท่านสามารถส่งลูกมาเข้าค่ายได้ โดยดูข้อมูลได้ที่ www.atichart.com/dreamcamp สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเชิญให้ไปจัดค่ายให้นักเรียนเพื่อค้นหาเป้าหมายชีวิต ก็สามารถดูข้อมูลได้จาก “ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน” ซึ่งเป็นค่ายวันเดียว ที่เน้นเรื่องการค้นหาอาชีพที่ใฝ่ฝันเป็นหลัก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.atichart.com/findingdreamcamp
 2. ถ้าไม่ได้เป็นครูหรือผู้ปกครอง จะได้ประโยชน์จากการเรียนคอร์สนี้ไหม ตอบ ตั้งแต่เปิดคอร์สนี้จะมีคนที่ไม่ได้เป็นครูและผู้ปกครองมาเรียนเป็นประจำ เพราะเนื้อหาในคอร์สมีประโยชน์กับทุกคน อาทิ การสร้างความสัมพันธ์ การพูดให้คนอื่นรู้สึกดี การมองโลกในแง่ดี การสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและผู้อื่น และหลักการจิตนาการให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ทุกคนที่มาอบรมจะพบว่าทุกท่านได้พัฒนาตนเองไปด้วย อาทิ รู้สึกมีความสุข รักตนเองและผู้อื่นมากขึ้น เห็นคุณค่าของผู้คนรวมถึงสิ่งของรอบตัว รวมถึงการให้อภัยกับความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นในอดีต
 3. ถ้าตอนนี้ยังไม่ค่อยสะดวกมาเรียน ค่อยรอเรียนได้ไหม ตอบ ในคอร์สนี้ บางท่านเดินทางมาจากนครศรีธรรมราช กระบี่ อุดรธานี และกรุงเทพฯ เพื่อไปเรียนที่เชียงใหม่ บางท่านเดินทางจากเชียงราย สตูล ระนอง และกรุงเทพฯ เพื่อไปเรียนคอร์สนี้ที่หาดใหญ่ บางคนเดินทางจากสงขลา สุราษฏร์ธานี ตรัง และเชียงใหม่ เพื่อไปเรียนที่กรุงเทพฯ เหตุผลสำคัญที่ท่านตัดสินใจไปเรียนคือ คอร์สนี้หาเรียนยาก เราไม่ได้เปิดสอนคนทั่วไปทุกเดือน ค่าเรียนก็คุ้มสุดๆ เนื้อหาที่เรียนก็สามารถถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กและตนเองได้ทันที หากรอเรียนไปอีกก็ไม่แน่ใจว่าครั้งต่อไปจะว่างไหงและก็มีค่าเสียโอกาสในการนำความรู้ไปใช้ ดังนั้นหากจัดเวลาได้หลายคนก็ตัดสินมาเรียนทันที ทั้งนี้ค่าเรียนในคอร์สต่อไปก็มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอด
 4. หากต้องการเชิญไปจัดอบรมคอร์สนี้ให้ครูเฉพาะกลุ่ม สามารถทำได้หรือไม่ ตอบ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ เปิดให้บริการการอบรมคอร์สนี้ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาไปแล้วหลายหน่วยงาน  อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ, โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล,  โรงเรียนดุรณพัฒนา จ.ลำพูน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, Kumon ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ, สถาบัน BSP จ.สุราษฏร์ธานี หากท่านสนใจสามารถติดต่อ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์และทีมงานได้เสมอที่ 084-608-5461