Effective Coaching

สร้างคนให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง

จัดโดย สถาบัน HIGH10 วิทยากรโดย ดร.หนุ่ม HIGH10 (ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์)

รุ่นที่ 37 เสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564  สอนสดออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

สมัครด่วน  รับจำนวนจำกัด!


“เมื่อโค้ชชิ่งถูกนำมาใช้ในการพัฒนาคน คนธรรมดาก็จะกลายเป็นคนที่เป็นเลิศได้”

คอร์สนี้จัดครั้งแรกตอนปลายเดือนเมษายน 2560 ขณะนี้ได้จัดมาแล้วทั่วทุกภาค ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย อุตรดิตถ์ เลย บุรีรัมย์ นครราชสีมา หาดใหญ่ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต และกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าอบรมไปแล้วมากกว่า 1,800 คนจากทั่วประเทศ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดคอร์สและการสมัครเรียนได้จากด้านล่าง

วีดีทัศน์แนะนำคอร์ส “Effective Coaching : สร้างคนให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง”

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

 • คุณค่าและความสำคัญอย่างชัดเจนของคำว่า Passion
 • เคล็ดลับการคิดบวกตลอดเวลา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม
 • เทคนิคการสร้างความมั่นใจ ให้ตนเองและผู้อื่น
 • วิธีทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในทุกด้านที่ต้องการ
 • วิธีการพัฒนาตนเอง และผู้อื่น ที่ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
 • วิธีโค้ชคนรอบตัวอย่างง่าย เพื่อช่วยพวกเขาแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
 • วิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ใช้ได้ทั้งกับตนเองและผู้อื่น (เรียนรู้เคล็ดลับที่ทำให้วิทยากรได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล และวิธีที่ทำให้ลูกสอบได้ 4.00 ติดต่อกัน 4 ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเรียนพิเศษทางวิชาการ)
 • วิธีการทำให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมดีชึ้น และรับฟังคำแนะนำของเราอย่างเปิดใจ
 • เทคนิคการสอนและการโค้ชชิ่งที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปสอนหรือแนะนำผู้อื่นได้

 

ความพิเศษของคอร์สนี้

 1. คอร์สนี้ได้ถูกออกแบบให้เหมาะกับผู้ต้องการพัฒนาตนเองทุกกลุ่ม 
 2. คอร์สนี้เน้นการลงมือปฏิบัติจริง จึงทำให้เรียนรู้อย่างสนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง ได้ทันที
 3. ผู้สอนเป็นวิทยากรและโค้ชด้านการศึกษาระดับประเทศ ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง การเรียนการสอน การเลี้ยงลูก และการพัฒนาเด็ก การันตีความสามารถด้วย 7 รางวัลทางการศึกษา
 4. ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบัน HIGH10

 

ตัวอย่างเนื้อหาในคอร์ส

 • เคล็ดลับการส่งพลังบวกให้กับคนรอบตัว ที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีมาก
 • เทคนิคในการถอดบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต เพื่อให้ตนเองพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
 • คุณค่าและความสำคัญของการโค้ช ที่ต่างและทรงพลังกว่าการแนะนำ และการสอนโดยทั่วไป
 • เข้าใจที่มาของปัญหาของมนุษย์แต่ละคน ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
 • เรียนรู้เรื่องจิต 3 แบบ ที่ช่วยทำให้เรารู้วิธีดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้เต็มที่
 • 5 ขั้นตอนของการจินตนาการ ที่ช่วยทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จง่ายและเร็วขึ้น
 • 4 ประโยคอัศจรรย์แห่งการให้อภัย ที่ทำให้ท่านหายโกรธคนอื่น และทำให้ผู้อื่นหายโกรธท่าน ได้อย่างรวดเร็ว
 • สุดยอดเทคนิคการสร้างความมั่นใจ สำหรับตนเองและผู้อื่น ที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้ได้ในทุกโอกาส
 • เรียนรู้เทคนิคการขอบคุณ ที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของตนเอง คนรอบตัว และสิ่งของต่างๆ ที่เราเกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้เทคนิคการเปลี่ยนกรอบการคิด เพื่อคิดบวกกับชีวิตได้ทุกเรื่อง
 • เคล็ดลับการแนะนำผู้อื่น ที่เขาไม่รู้สึกว่าถูกตำหนิ แต่กลับรู้สึกว่าเราหวังดี
 • เรียนรู้เทคนิคการฟังเด็กและผู้อื่น ที่ทำให้จดจำข้อมูลได้ง่าย และยาวนาน
 • เรียนรู้การโค้ช 4 ขั้นตอน ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรุปสูตรในการแก้ไขปัญหามนุษย์ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

 

เกี่ยวกับวิทยากร

 • ดร.หนุ่ม HIGH10 หรือ ผศ. ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในด้าน (1) การเรียนสอน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ (2)  การเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการศึกษาให้ครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองทั่วประเทศ มากกว่า 100 ครั้ง (3) การเป็นวิทยากรจัดค่ายวิชาการสำหรับเด็กทั่วประเทศมากกว่า 1ุ60 ค่าย  (4) การเป็นโค้ชด้านการศึกษา ซึ่งอบรมแนวโค้ชชิ่งให้เด็ก ครู และผู้ปกครอง มากกว่า 63 ครั้ง (กว่า 8,000 คน) (5) การทำโค้ชชิ่งรายบุคคล (Private Coaching) ให้กับผู้ใหญ่ เด็ก ในหลากหลายอาชีพ จากทั่วประเทศมากกว่า 200 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมด้วยกว่า 35,000 คน
 • รางวัลที่โดดเด่นด้านการเรียนการสอนที่ท่านได้รับมีหลายรางวัล อาทิ (1) รางวัล “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2) รางวัล “ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ในด้าน Project Based Learning” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) และ (3) รางวัล “วิธีปฏิบัติที่ดี Good Practices ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ในด้านประสบการณ์การเป็นโค้ช ท่านเป็น “โค้ชระดับเชี่ยวชาญ” (Master Coach) ที่ผ่านการรับรองจาก Life University ประเทศไทย และ American Board of NLP, NLP University และ International Trainers Academy of NLP (ITA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เป็น NLP Trainer ที่สามารถออกประกาศนีบัตร NLP Practitioner และ NLP Master Practitioner สำหรับผู้เข้าอบรม ในนาม American Board of NLP ซึ่งเป็นองค์การ NLP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เป็นโค้ชบำบัดที่เชี่ยวชาญ โดยได้รับการรับรองว่าเป็น Certified Hypnotherapist จาก American Board of Hypnosis และเป็น Certified Practitioner of Time Line Therapy ที่รับรองจาก Time Line Therapy Association ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ท่านยังเป็นเจ้าของแฟนเพจคณิตศาสตร์ และการพัฒนาตนเอง www.facebook.com/Dr.NoomHIGH10 ที่มีคนติดตามมากกว่า 2ุ6,000 คน

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม (ไฟล์ PDF)

 

รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สนี้ได้นำศาสตร์ด้านการโค้ช มานำเสนอร่วมกับองค์ความรู้ทางจิตวิทยา ทำให้ผู้เข้าอบรมมองชีวิตด้านบวก มีความสุขมากขึ้น และดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถนำเทคนิคโค้ชชิ่งไปช่วยพัฒนาตนเอง เด็ก และคนรอบตัวได้หลายด้าน

สำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเอง นี่คือคอร์สที่ได้ทำให้ท่ามองโลกในแง่ดีและมีความสุขมากขึ้น ทำให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง ในระดับที่เปลี่ยนแปลงวิธีคิด และวิธีพูด ได้ทันทีหลังจบการอบรม มีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวในทางที่ดีขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้เคล็ดลับที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายและเร็วขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

สำหรับผู้เข้าอบรมที่เป็นครูและผู้ปกครอง นีี่คือคอร์สที่จะให้เครื่องมือที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กทุกระดับชั้น ผ่านการอบรมที่สนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้ทันที

สำหรับคนคนที่เป็นวิทยากร และโค้ช นี่เป็นเทคนิคที่ท่านจะนำใช้ในการอบรมและการโค้ชต่างๆ ที่ใช้งานได้ทันที และสามารถนำไปพัฒนาผู้อื่นต่อได้ง่าย โดยเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน และฝึกอบรม ระดับประเทศ

จากการอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมา ผลตอบรับจากผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมนั้นดีมาก ผู้ที่ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีอย่างชัดเจน ทั้งในการทำงาน การเลี้ยงลูกหลาน การเรียนการสอนแก่ลูกศิษย์ การฝึกอบรม และการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน จนทำให้ต้องจัดคอร์สต่อเนื่องหลายรุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ปกครองและครู

โค้ชชิ่งเป็นศาสตร์ที่ถูกใช้วงการกีฬา วงการธุรกิจ และอีกหลายวงการอย่างกว้างขวาง แต่คนจำนวนไม่มากนักที่ทราบว่า โค้ชชิ่งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูเด็ก  และวงการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี

แม้ว่าการอบรมนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกอาชีพ ทาง ดร.หนุ่ม HIGH10 จะได้นำเสนอตัวอย่างแนวทางการนำความรู้ที่ได้อบรมไปใช้พัฒนาเด็กอย่างชัดเจน ซึ่งเหมาะกับครู และผู้ปกครอง โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กได้ทันทีหลังการอบรม

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคหรือเครื่องมือที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในการสอนและการพัฒนาเด็กได้ดีขึ้นและง่ายขึ้น และยังสามารถดึงศักยภาพของเด็กออกมาอย่างเต็มที่ ทำให้เด็กมีเป้าหมายในชีวิต เป้าหมายในการเรียน เทคนิคการเรียน การนำจิตใต้สำนึกและหลักการจิตนาการมาช่วยให้การเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

 

ผู้ที่เคยเรียนคอร์สนี้

 • ผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายอาชีพ เช่น ครู อาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ เจ้าของและครูโรงเรียนสอนพิเศษ ผู้ปกครอง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรไม่แสวงหากำไร(NGOs) ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ ทันแพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค นักจิตวิทยา โค้ช เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตำรวจ สถาปนิก วิศวกร วิทยากรฝึกอบรมชื่อดัง ครูสอนโยคะระดับประเทศ นักมายากล นักธุรกิจ นักขาย ตัวแทนประกันชีวิต และแม่บ้าน เป็นต้น
 • ผู้อบรมมาจากหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ เลย อุดรธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ตรัง ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง ภูเก็ต สตูล ลพบุรี สระบุรี นครนายก สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ
 • เรายังมีการให้บริการการอบรมเป็นหมู่คณะ หากสนใจสามารถติดต่อมาได้เสมอ โดยหน่วยงานที่เคยขอใช้บริการประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ, โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน, โรงเรียนดรุณพัฒนา จ.ลำพูน, โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย, โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน, Kumon ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ, สถาบัน BSP จ.สุราษฏร์ธานี, โครงการประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ สำหรับครู จ.บุรีรัมย์ และนครราชสีมา และ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

การอบรมรุ่นที่ 3 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมรุ่นที่ 11 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชมวีดีทัศน์จากผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นได้ดังนี้ รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3รุ่นที่ 4, รุ่นที่ 5, รุ่นที่ 8, รุ่นที่ 9, รุ่นที่ 11

 

ภาพบรรยากาศในคอร์สที่ผ่านมา

     

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ รุ่นที่ 1รุ่นที่ 2รุ่นที่ 3รุ่นที่ 4

 

ความคิดเห็นของผู้ที่เข้ารับการอบรม

“ประทับใจที่วิทยากรคัดสรรสิ่งดีๆรวบรวมเทคนิคจากทุกศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้ และมีวิธีถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายวิธีที่นำไปใช้ได้เร็ว”
กัลยาณี พึ่งประดิษฐ์ วิทยากรสอนแต่งหน้า ช่างแต่งหน้า และนักลงทุน

“ประทับใจมาก การย่อยเนื้อหามาพูดเป็นภาษาธรรมดา เข้าใจง่าย, มีการยกตัวอย่าง Case จริง แสดงถึงขั้นตอนการนำเนื้อหาไปใช้ เช่น AAR, Away VS Toward, GROW Model, มี Activity ช่วงการอบรมให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและไม่ง่วง, กระตุ้นผู้เข้าอบรมให้มีส่วนร่วมตลอดการอบรม ทำให้อยากมาอบรมฟัง 2 วันเลย, จะแนะนำลูกมาเรียนแน่นอน”
เอกสิทธิ์ อัตประชา วิศวกร

“ประทับใจในการเรียนการสอนไม่เหมือนกับการอบรมที่อื่น, จะนำความรู้ไปพัฒนาเด็กๆ และตนเอง, เด็กผู้ชายต้องติดทีมชาติแน่ๆ ครับอาจารย์, ขอบคุณทุกๆความรู้ครับ”
ณัฐพล สมศรี โค้ชฟุตบอล

“ได้เรียนรู้เรื่องการโค้ช การช่วยเหลือผู้อื่นโดยเริ่มจากการเข้าใจและสนับสนุนให้เค้าประสบความสำเร็จ, ได้รู้กลไกการทำงานของจิตใต้สำนึก และวิธีนำไปใช้ที่เข้าใจง่าย, ได้รับพลัง passion ในการช่วยสังคม,ประเทศ”
ภาสุ คงประเสริฐกิจ เจ้าของกิจการ

“ประทับใจกับpassion ของ อ.ดร.หนุ่ม อาจารย์รักในสิ่งที่ทำจึงทำได้ดีอย่างมากๆ อยากเรียนรู้เรื่องการโค้ชชิ่งให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้นำมาพัฒนาตนเองและคนรอบข้างหรือคนที่มีปัญหา ถ้าเป็นไปได้ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานและอาจารย์ค่ะ”
นางลัดดา กังวานนวกุล นักบริหารงานการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

“การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความรู้ตรงกับความต้องการ เป็นการอบรมที่สนุก ตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน กระจ่างชัด เห็นภาพได้ชัดขึ้น, ได้วิธีการพูดกับตนเอง (Self talk) สร้างพลังให้กับตนเอง สามารถดึงพลังในตนเอง ออกมาได้มากขึ้น, ได้ฝึกการใช้การจินตนาการ ได้เห็นความมหัศจรรย์ของการจินตนาการ ได้เห็นความมหัศจรรย์ของการจินตนาการว่า เราสามารถใช้วิธีการนี้ ทำเรื่องที่ “ยาก” ให้ “ง่าย” สำเร็จได้โดยเร็วคะ และได้นำไปพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นและกลับไปใช้กับครอบครัวและองค์กรต่อไปค่ะ”
ชัณญาพัทธ์ กาญจนารัณย์ องค์กรแม่เลี้ยงเดี่ยว

“ความรู้ที่ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารกับสมองเพื่อให้จิตใต้สำนึกรับรู้ แล้วนำพาสู่วิธีการสู่ความสำเร็จ ควรนำไปใช้ กับนักเรียนทุกคน ช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรักและความจริงใจ ช่วยนักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เป้าหมายในชีวิต การเรียน ปรับพฤติกรรมนักเรียนในด้านบวก เพื่อนำสู่การเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลโลก”
เพียงใจ กรรณลา ครูโรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเบี้ย จังหวัดเลย

 

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-17.00 น. สอนสดออนไลน์ (Training from Home) (ลงทะเบียนออนไลน์ 08.30-09.00 น.) 

 

ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าอบรม

คอร์สราคาสุดคุ้ม! เรียนสด 2 วันเต็ม แบบออนไลน์* ที่นำไปใช้ได้ทันที
ราคาปกติ 9,900 บาท

หากสมัครภายในอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 64 สามารถเรียนในราคาพิเศษสุด ดังนี้

 • ราคาโปรโมชั่น คนละ 2,200 บาท
 • ราคาพิเศษ สำหรับคนที่สมัครเป็นคู่ ราคาคู่ละ 3,800 บาท (ลด 80%)

*ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารอบรมเป็นไฟล์ PDF ก่อนการอบรม โดยให้ปรินส์เอกสารก่อนเรียน หรือเขียนผ่าน iPad/Tablet

**สำหรับผู้เข้าอบรมทุกคนที่ร่วมการอบรม 80% ขึ้นไป และผ่านเงื่อนไขการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรมแบบอิเลคทรอนิกส์ 

*** สำหรับท่านที่ต้องการ (1)หนังสือเชิญร่วมประชุม (2)เอกสารโครงการการอบรม และ (3)ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด กรุณาติดต่อมาตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

ในการชำระค่าอบรม กรุณาโอนเงินมาที่บัญชีที่กำหนดให้ ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ 10
เลขที่บัญชี 868-300323-9 สาขากาดสวนแก้ว

 

วิธีการสมัคร

หลังผู้สมัครเรียนชำระเงินค่าอบรมแล้ว สามารถไปลงทะเบียนและแจ้งการชำระเงินได้ที่ bit.ly/Coaching37

หากต้องการติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ

 • เบอร์โทร ดร.แวว ที่เบอร์ 084-608-5461
 • Line : @dr.noomhigh10 หรือคลิกดู QR Code ของได้จาก  http://line.me/ti/p/%40pxo7429c
 • Facebook Fanpage “Dr.NoomHIGH10” 

 

คำถามที่ถามบ่อย

 1. มีการจัดค่ายสำหรับเด็กโดยตรงไหม ตอบ ดร. หนุ่ม HIGH10 ได้เปิดคอร์สเพื่อพัฒนาเด็กโดยเฉพาะเรียกว่า “ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ” หรือ “Dream Camp” โดยผู้ปกครองทุกท่านสามารถส่งลูกอายุ 10-18 ปีมาเข้าค่ายได้ โดยดูข้อมูลได้ที่ www.atichart.com/DreamCamp สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเชิญให้ไปจัดค่ายให้นักเรียนเพื่อค้นหาเป้าหมายชีวิต ก็สามารถดูข้อมูลได้จาก “ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน” ซึ่งเป็นค่ายวันเดียว ที่เน้นเรื่องการค้นหาอาชีพที่ใฝ่ฝันเป็นหลัก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.atichart.com/CareerCamp อย่างไรก็ดีการที่ผู้ปกครองได้เรียนรู้การพัฒนานาเด็กผ่านคอร์ส Effective Coaching ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กเช่นกัน
 2. สำหรับลูกอายุที่น้อยกว่า 10 ขวบ มีการจัดอบรมไหม ตอบ สำหรับเด็กอายุ 5-10 ขวบ ทางสถาบันมีคอร์สสอนพิเศษชื่อ HIGH10 for Kids ที่เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง โดยมีทั้งหลักสูตรแบบที่เรียนที่สถาบัน HIGH10 และเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.high10.co.th/High10ForKids.aspx สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุน้อยกว่า 5 ปี ขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลน้องเองไปก่อน ผ่านการเรียนคอร์ส Effective Coaching นี้
 3. ถ้าตอนนี้ยังไม่ค่อยสะดวกมาเรียน ค่อยรอเรียนได้ไหม ตอบ เหตุผลสำคัญที่ผู้เรียนหลายท่านตัดสินใจเรียนคอร์สนี้ทันที ก็คือ คอร์สนี้เรียนเข้าใจง่ายมาก ๆ จนนำไปงานและสอนผู้อื่นรอบตัว ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ทันที รวมถึงค่าอบรมถูกมากในราคาเพียงหลักพัน ถือว่าหาเรียนได้ยาก (ปกติคอร์สแนวนี้จะมีราคาหลักหมื่นขึ้นไป) นอกจากนี้สถาบัน HIGH10 เปิดสอนสำหรับคนทั่วไปในบางเดือนเท่านั้น หากรอเรียนรอบต่อไปอาจจะต้องรอนาน ซึ่งมีค่าเสียโอกาสในการนำความรู้ไปใช้ทันทีด้วย ดังนั้นหากจัดเวลาเรียนได้ หลายคนจึงตัดสินมาเรียนทันที
 4. หากต้องการเชิญไปจัดอบรมคอร์สนี้ให้บุคลากรในองค์กร สามารถทำได้หรือไม่ ตอบ ดร. หนุ่ม HIGH10  เปิดให้บริการการอบรมคอร์สนี้ให้กับองค์กรทางการศึกษา และองค์กรที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาไปแล้วหลายหน่วยงาน (ดูรายขื่อด้านบน) หากท่านสนใจสามารถติดต่อ ดร.หนุ่ม HIGH10 และทีมงานได้เสมอที่ 084-608-5461