Effective Coaching

สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง

จัดโดย สถาบัน Math Express วิทยากรโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม)

วันนี้เปิดรับสมัครรุ่นที่ 18 แล้ว  วันที่  19-20 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

รีบสมัครด่วน  รับจำนวนจำกัด!

 

“เมื่อโค้ชชิ่งถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเด็ก เด็กธรรมดาก็จะกลายเป็นเด็กที่เป็นเลิศได้”

คอร์สนี้จัดครั้งแรกตอนปลายเดือนเมษายน 2560 ขณะนี้ได้จัดมาแล้วทั่วทุกภาค ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย เลย บุรีรัมย์ หาดใหญ่ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าอบรมไปแล้วมากกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดคอร์สและการสมัครเรียนได้จากด้านล่าง

วีดีทัศน์แนะนำคอร์ส “Effective Coaching : สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง”

 

คำถามที่ท่านจะพบคำตอบได้ในคอร์สนี้

 • ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง? (วิทยากรจะเผยเคล็ดลับที่ทำให้ลูกสอบได้ 4.00 ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา) ทำอย่างไรให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดี?
 • ทำอย่างไรให้ลูกยอมพูดคุยปรึกษากับเรา?
 • ทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนในวิชาที่เราสอน?
 • ทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษารับฟังคำแนะนำของเราอย่างเปิดใจ? (หมายถึงคำแนะนำทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิต)
 • ทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาที่สอนมีผลการเรียนดีขึ้น? (เคล็ดลับต่างๆ สามารถช่วยเหลือเด็กทั้งห้องและรายบุคคล)
 • ในฐานะครู หรือผู้ปกครอง อะไรคือหัวใจที่สำคัญที่สุดในการช่วยเหลือให้เด็กประสบความสำเร็จ ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต?
 • ทำอย่างไรให้เราสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความสุขกับตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น และพบกับความสำเร็จในชีวิตได้รวดเร็วขึ้น

 

ความพิเศษของคอร์สนี้

 1. คอร์สนี้ได้ถูกออกแบบให้เหมาะกับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
 2. คอร์สนี้เน้นการลงมือปฏิบัติจริง จึงทำให้เรียนรู้อย่างสนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง หากท่านเป็นคนที่ไม่ชอบการอบรมสัมมนา คอร์สนี้อาจเปลี่ยนมุมมองท่านได้
 3. ผู้สอนเป็นวิทยากรและโค้ชด้านการศึกษาระดับประเทศ ที่เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน การเลี้ยงลูก และการพัฒนาเด็ก การันตีความสามารถด้วย 6 รางวัลทางการศึกษา
 4. ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบัน Math Express

 

ตัวอย่างเนื้อหาในคอร์ส

 • เคล็ดลับการส่งพลังบวกให้กับเด็กและผู้อื่นง่ายๆ ที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีมาก
 • เทคนิคในการถอดบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต เพื่อให้ตนเองพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
 • คุณค่าและความสำคัญของการโค้ช ที่ต่างจากการแนะนำและการสอนโดยทั่วไป
 • เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของ Passion ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องมี
 • 3 องค์ประกอบสำคัญในการเลือกงานทำ ที่เด็กและผู้ใหญ่ทุกคนควรรู้
 • เข้าใจที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นในเด็กและมนุษย์แต่ละคน ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจ
 • เรียนรู้เรื่องจิต 3 แบบ ที่ช่วยทำให้เรารู้วิธีดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้มากขึ้น
 • 5 ขั้นตอนของการจินตนาการ ที่ช่วยทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จง่ายและเร็วขึ้น
 • 4 ประโยคแห่งการให้อภัย ที่ทำให้ท่านหายโกรธคนอื่น และทำให้ผู้อื่นหายโกรธท่าน ได้อย่างรวดเร็ว
 • สุดยอดเทคนิคการสร้างความมั่นใจ สำหรับตนเอง เด็ก และผู้อื่น ที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้ได้ในทุกโอกาส
 • เรียนรู้เทคนิคการขอบคุณ ที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของตนเอง คนรอบตัว และสิ่งของต่างๆ ที่เราเกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้เทคนิคการให้ความหมายใหม่ เพื่อคิดบวกกับชีวิตได้ทุกเรื่อง
 • เคล็ดลับการแนะนำเด็กและผู้อื่น ที่เขาไม่รู้สึกว่าถูกตำหนิ แต่กลับรู้สึกว่าเราหวังดี
 • เรียนรู้เทคนิคการฟังเด็กและผู้อื่นอย่างตื่นรู้ แบบที่จำข้อมูลได้ง่ายและยาวนาน
 • เทคนิคการเฉลิมฉลองความสำเร็จ และการเปลี่ยนอารมณ์ลบทันที
 • วิธีแก้ลืมสิ่งที่เคยรู้ เช่น การลืมเนื้อหาที่อ่านมาก่อนสอบ และการลืมชื่อคนที่รู้จัก เป็นต้น
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ซึ่งสำคัญกับการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตทุกด้าน
 • เรียนรู้การโค้ชแบบ GROW model ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรุปสูตรในการแก้ไขปัญหามนุษย์ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

 

เกี่ยวกับวิทยากร

 • ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ หรือ “ดร.หนุ่ม” เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในด้าน (1) การเรียนสอน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ (2)  การเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการศึกษาให้ครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองทั่วประเทศ มากกว่า 80 ครั้ง (3) การเป็นวิทยากรจัดค่ายวิชาการสำหรับเด็กทั่วประเทศมากกว่า 100 ค่าย  (4) การเป็นโค้ชด้านการศึกษา ซึ่งอบรมแนวโค้ชชิ่งให้เด็ก ครู และผู้ปกครอง มากกว่า 38 ครั้ง (กว่า 5,300 คน) (5) การทำโค้ชชิ่งรายบุคคล (Private Coaching) ให้กับผู้ใหญ่ เด็ก ในหลากหลายอาชีพ จากทั่วประเทศ
 • รางวัลที่โดดเด่นด้านการเรียนการสอนที่ท่านได้รับมีหลายรางวัล อาทิ รางวัล “วิธีปฏิบัติที่ดี Good Practices ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รางวัล “ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ในด้าน Project Based Learning” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) และรางวัล “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ในด้านประสบการณ์การเป็นโค้ช ท่านเป็น “โค้ชระดับเชี่ยวชาญ” (Master Coach) ที่ผ่านการรับรองจาก Life University ประเทศไทย และ American Board of NLP และ NLP University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีความเชี่ยวชาญการเป็นโค้ชบำบัด โดยได้รับการรับรองว่าเป็น Certified Hypnotherapist ที่ได้รับการรับรองจาก American Board of Hypnosis และเป็น Certified Practitioner of Time Line Therapy ที่รับรองจาก Time Line Therapy Association ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ท่านยังเป็นเจ้าของแฟนเพจคณิตศาสตร์ www.facebook.com/Dr.AtichartKettapun ที่มีคนติดตามมากกว่า 25,000 คน

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม (ไฟล์ PDF)

 

รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส

โค้ชชิ่งเป็นศาสตร์ที่ถูกใช้วงการกีฬา วงการธุรกิจ และอีกหลายวงการอย่างกว้างขวาง แต่คนจำนวนไม่มากนักที่ทราบว่า โค้ชชิ่งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี

คอร์สนี้ได้นำศาสตร์ด้านการโค้ช มานำเสนอร่วมกับองค์ความรู้ทางจิตวิทยา ทำให้ผู้เข้าอบรมมองชีวิตด้านบวก มีความสุขมากขึ้น และดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถนำเทคนิคโค้ชชิ่งไปช่วยพัฒนาเด็กและคนรอบตัวได้หลายด้าน

สำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเอง นี่คือคอร์สที่ได้ทำให้ท่ามองโลกในแง่ดีและมีความสุขมากขึ้น ทำให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง ในระดับที่เปลี่ยนแปลงวิธีคิด และวิธีพูด ได้ทันทีหลังจบการอบรม มีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวในทางที่ดีขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้เคล็ดลับที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายและเร็วขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

สำหรับผู้เข้าอบรมที่เป็นครูและผู้ปกครอง นีี่คือคอร์สที่จะให้เครื่องมือที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กทุกระดับชั้น ผ่านการอบรมที่สนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้ทันที

จากการอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมา ผลตอบรับจากผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมนั้นดีมาก ผู้ที่ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีอย่างชัดเจน ทั้งในการเลี้ยงลูกหลาน การเรียนการสอนแก่ลูกศิษย์ ณ สถานศึกษา และการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน จนทำให้ต้องจัดคอร์สต่อเนื่องหลายรุ่น

คอร์สนี้เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงกับ ดร.หนุ่ม หรือ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมโค้ชมืออาชีพระดับเชี่ยวชาญ (Master Coach)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ปกครองและครู

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการโค้ชชิ่งทางการศึกษา รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือโค้ชชิ่งที่เหมาะสำหรับครู และผู้ปกครอง ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กได้ทันทีหลังการอบรม

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคหรือเครื่องมือที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในการสอนและการพัฒนาเด็กได้ดีขึ้นและง่ายขึ้น และยังสามารถดึงศักยภาพของเด็กออกมาอย่างเต็มที่ ทำให้เด็กมีเป้าหมายในชีวิต เป้าหมายในการเรียน เทคนิคการเรียน การวางแผนชีวิตประจำวัน การเฉลิมฉลองกับความสำเร็จ การนำจิตใต้สำนึกและหลักการจิตนาการมาช่วยให้การเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

 

ผู้ที่เคยเรียนคอร์สนี้

 • ผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายอาชีพ เช่น ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ เจ้าของและครูโรงเรียนสอนพิเศษ ผู้ปกครอง แพทย์ ทันแพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตำรวจ สถาปนิก วิศวกร วิทยากรฝึกอบรมชื่อดัง ครูสอนโยคะระดับประเทศ นักมายากล นักธุรกิจ นักขาย ตัวแทนประกันชีวิต และแม่บ้าน เป็นต้น
 • ผู้อบรมมาจากหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ เลย อุดรธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ตรัง ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง สตูล ลพบุรี นครนายก สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ
 • เรายังมีการให้บริการการอบรมเป็นหมู่คณะ หากสนใจสามารถติดต่อมาได้เสมอ โดยหน่วยงานที่เคยขอใช้บริการประกอบด้วย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ, โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล,  โรงเรียนดรุณพัฒนา จ.ลำพูน, โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, Kumon ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ สถาบัน BSP จ.สุราษฏร์ธานี และ โครงการประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ สำหรับครู จ.บุรีรัมย์ และนครราชสีมา

การอบรมรุ่นที่ 3 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมรุ่นที่ 11 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชมวีดีทัศน์จากผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นได้ดังนี้ รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3รุ่นที่ 4, รุ่นที่ 5, รุ่นที่ 8, รุ่นที่ 9, รุ่นที่ 11

 

ภาพบรรยากาศในคอร์สที่ผ่านมา

     

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ รุ่นที่ 1รุ่นที่ 2รุ่นที่ 3รุ่นที่ 4

 

ความคิดเห็นของผู้ที่เข้ารับการอบรม

 • “จากสองวันที่ได้รับอบรมจุดประสงค์คือการนำไปใช้กับลูกชายที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นและตัวเองเพราะเนื่องจากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว อย่างหนึ่งที่ไม่เคยมั่นใจเลยว่าทุกวันนี้ เราเป็นแม่ที่ดีสำหรับลูกไหม แล้วมีปัญหาอะไรที่ลูกอยากคุยแล้วเราไม่เคยฟังบ้างรึเปล่า ด้วยเทคนิคทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ คือการปรับทัศนคติและความเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดี เก่ง และแม่ที่ลูกภูมิใจ และลูกภูมิใจ และลูกก็จะเป็นเช่นนั้นกับแม่เช่นเดียวกัน และสิ่งที่ห่วงมากที่สุดในชีวิตลูกคือการหาเป้าหมายในชีวิตตัวเองไม่ได้ นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มองว่าแม่จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้นหาเป้าหมายในชีวิตและหาสิ่งที่รักและชอบที่ลูกจะทำได้อย่างมีความสุขไปตลอดชีวิต” โดย จิตรา เอกสุวรรณ บริษัท อุตสหกรรมในยาสูบไทย
 • “ประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นการอบรมแล้วค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรู้เรื่องการ Hi เริ่มตั้งแต่ Hi 5 แล้วมีความรู้เพิ่มขึ้นว่า มี Hi 10, Flying Hi 10 ,Ooooooh Yes !! ในฐานะที่ดิฉันเป็นทั้งคุณแม่และคุณครู การโค้ชชิ่ง เป็นสิ่งสำคัญมากๆ เป็นการทำลายกำแพงของลูกและลูกศิษย์ ดึงเอาตัวตนของเขาออกมา รวมถึง การสร้างจินตนาการพร้อมทั้งบอกหลักการ การจินตนาการที่ถูกต้อง ดิฉันได้รู้หลักการ Sandwich Feedback การที่เราจะแนะนำหรือติเตียน แค่ตัวเรา เรายังไม่ชอบถ้าเขาเดินมาพูดโดยตรง แต่ดิฉันจะนำหลักการที่ได้รับอบรมวันนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกๆคน แม้กระทั่งกับตัวดิฉันเอง ดีใจ + ขอบคุณ (มากๆๆๆ)” โดย  ธนาภา พัฒนศิรินุกุล ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
 • “ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น / ได้รับเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ได้จริง / มีแนวทาง มีไอเดียที่ชัดเจนมากขึ้นในการนำไปใช้ทั้งกับครอบครัวและงาน / เริ่มมองเห็น ได้ทบทวนทั้งพฤติกรรมตัวเอง คนรอบข้าง คนอื่นๆ ทำให้เราได้คำตอบว่า ทำไม เพราะอะไร ฯลฯ และยังได้แนวทางปรับเปลี่ยนที่ดี ที่เราจะได้พบเจอแต่พฤติกรรมดีๆ ของตัวเองและผู้อื่น / ประทับใจ ดร.หนุ่ม ที่สามารถพูดเรื่องที่เข้าใจได้ยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างได้ชัด จัดลำดับเรื่องได้ดี Control บรรยากาศการอบรมได้ดีมาก / ประทับใจการแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนร่วมอบรม” โดย สายฝน สายเกิด ครูโรงเรียนดรุณพัฒนา จังหวัดลำพูน
 • “ความรู้ที่ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารกับสมองเพื่อให้จิตใต้สำนึกรับรู้ แล้วนำพาสู่วิธีการสู่ความสำเร็จ ควรนำไปใช้ กับนักเรียนทุกคน ช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรักและความจริงใจ ช่วยนักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เป้าหมายในชีวิต การเรียน ปรับพฤติกรรมนักเรียนในด้านบวก เพื่อนำสู่การเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลโลก / นำไปใช้กับครอบครัว นำพาครอบครัวสู่ความสุข ความสำเร็จในชีวิต / นำความรู้ที่ได้เผยแพร่แนะนำให้แก่ผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา ช่วยเหลือและสร้างคุณค่าให้กับผู้คนจำนวนมาก” โดย เพียงใจ กรรณลา ครูโรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเบี้ย จังหวัดเลย

 

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. (ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.)

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (สำหรับบุคคลทั่วไป จากนี้จะเปิดสอนที่เชียงใหม่เท่านั้น)

 

ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าอบรม

คอร์สราคาสุดคุ้ม! เรียน 2 วันเต็ม แบบนำไปใช้ได้ทันที
ราคาปกติ 9,900 บาท

หากสมัครเร็ว สามารถเรียนในราคาพิเศษสุดๆ ดังต่อไปนี้

 • ราคาโปรโมชั่น คนละ 3,900 บาท* สำหรับการชำระเงินภายใน 15 พ.ค. 61 (ลด 60%)
 • ราคาพิเศษต้อนรับสงกรานต์ สำหรับคนที่สมัครเป็นคู่ 10 คู่แรก ราคาคู่ละ 5,900 บาท (ลด 70%)

*ค่าลงทะเบียนนี้ ได้รวมเอกสารประกอบการอบรม เกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรม (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด) อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ และอาหารว่างเช้าบ่าย

** สำหรับท่านที่ต้องการ (1)หนังสือเชิญร่วมประชุม (2)เอกสารโครงการการอบรม และ (3)ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด กรุณาติดต่อมาตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

ในการชำระค่าอบรม กรุณาโอนเงินมาที่บัญชีที่กำหนดให้ ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีพร้อมเพย์เบอร์โทร 083-763-1536)
ชื่อบัญชี: นายอติชาต เกตตะพันธุ์
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 667-417953-8 สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย 
ชื่อบัญชี: นายอติชาต เกตตะพันธุ์
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 455-0-13847-5 สาขาย่อยศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว

ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อบัญชี: นายอติชาต เกตตะพันธุ์
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 038-1-86468-5 สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิธีการสมัคร

หลังผู้สมัครเรียนชำระเงินค่าอบรมแล้ว สามารถไปลงทะเบียนและแจ้งการชำระเงินได้ที่ bit.ly/ECoaching18

หากต้องการติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ

 • เบอร์โทร 084-608-5461 หรือ 083-763-1536
 • Line@ : @dr.noommathlover (ต้องมีเครื่องหมาย @) หรือคลิกดู QR Code ของ Line@ ได้จาก  http://line.me/ti/p/%40pxo7429c
 • Facebook Fanpage “Dr.Noom MathLover

 

คำถามที่ถามบ่อย

 1. มีการจัดค่ายสำหรับเด็กบ้างไหม ตอบ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ ได้เปิดคอร์สเพื่อพัฒนาเด็กโดยเฉพาะเรียกว่า “ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ” โดยผู้ปกครองทุกท่านสามารถส่งลูกมาเข้าค่ายได้ โดยดูข้อมูลได้ที่ www.atichart.com/DreamCamp สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเชิญให้ไปจัดค่ายให้นักเรียนเพื่อค้นหาเป้าหมายชีวิต ก็สามารถดูข้อมูลได้จาก “ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน” ซึ่งเป็นค่ายวันเดียว ที่เน้นเรื่องการค้นหาอาชีพที่ใฝ่ฝันเป็นหลัก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.atichart.com/CareerCamp
 2. ถ้าไม่ได้เป็นครูหรือผู้ปกครอง จะได้ประโยชน์จากการเรียนคอร์สนี้ไหม ตอบ ตั้งแต่เปิดคอร์สนี้จะมีคนที่ไม่ได้เป็นครูและผู้ปกครองมาเรียนเป็นประจำ เพราะเนื้อหาในคอร์สมีประโยชน์กับทุกคน อาทิ การสร้างความสัมพันธ์ การพูดให้คนอื่นรู้สึกดี การมองโลกในแง่ดี การสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและผู้อื่น และหลักการจินตนาการให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ทุกคนที่มาอบรมจะพบว่าทุกท่านได้พัฒนาตนเองไปด้วย อาทิ รู้สึกมีความสุข รักตนเองและผู้อื่นมากขึ้น เห็นคุณค่าของผู้คนรวมถึงสิ่งของรอบตัว รวมถึงการให้อภัยกับความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นในอดีต
 3. ถ้าตอนนี้ยังไม่ค่อยสะดวกมาเรียน ค่อยรอเรียนได้ไหม ตอบ ในคอร์สนี้ บางท่านเดินทางมาจากสงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ อุดรธานี และกรุงเทพฯ เพื่อไปเรียนที่เชียงใหม่ (จากนี้จะเปิดสอนคนทั่วไปที่เชียงใหม่ที่เดียวเท่านั้น) เหตุผลสำคัญที่ท่านตัดสินใจไปเรียนคือ คอร์สนี้หาเรียนยาก เราเปิดสอนสำหรับคนทั่วในบางเดือนเท่านั้น ค่าเรียนก็คุ้มสุดๆ เนื้อหาที่เรียนก็สามารถถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กและตนเองได้ทันที หากรอเรียนรอบต่อไปก็เป็นไปได้ที่ท่านอาจจะไม่ว่าง และยังมีค่าเสียโอกาสในการนำความรู้ไปใช้ด้วย ดังนั้นหากจัดเวลาเรียนได้ หลายคนจึงตัดสินมาเรียนทันที ทั้งนี้ค่าเรียนในคอร์สต่อไปก็มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอด
 4. หากต้องการเชิญไปจัดอบรมคอร์สนี้ให้ครูเฉพาะกลุ่ม สามารถทำได้หรือไม่ ตอบ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ เปิดให้บริการการอบรมคอร์สนี้ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาไปแล้วหลายหน่วยงาน  อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ, โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล,  โรงเรียนดุรณพัฒนา จ.ลำพูน, โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, Kumon ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ, สถาบัน BSP จ.สุราษฏร์ธานี หากท่านสนใจสามารถติดต่อ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์และทีมงานได้เสมอที่ 084-608-5461

How Long Should A College Essay Be For College Application essay writing service Exploring Writing Paragraphs And Essays 2nd Edition