สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้

 • ทำไมมนุษย์จึงต้องมีปฏิทิน
 • ในปีจันทรคติไทย มีการนับวันอย่างไร เดือนหนึ่งมีกี่วัน มีข้างขึ้นกี่วัน มีข้างแรมกี่วัน
 • เราจะคำนวณจำนวนวันในแต่ละปีในปีของปฏิทินจันทรคติไทยได้อย่างไร โดยไม่ต้องท่องจำ
 • ทำไมในปฏิทินจันทรคติไทยถึงต้องมีการเติมเดือน 8 สองหน
 • วันพระคือวันใด
 • ปฏิทินล้านนา ต่างจากปฏิทินจันทรคติไทยอย่างไร
 • ทำไมคนในภาคเหนือจึงไม่เรียกวันลอยกระทงว่า “วันเพ็ญเดือน 12” เหมือนในภาคกลาง แต่กลับเรียกว่า “วันยี่เป็ง” ซึ่งแปลตรงตัวว่า “วันเพ็ญเดือน 2”
 • เราจะมีวิธีการเทียบศักราชที่ต่างกัน เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราช จุลศักราช มหาศักราช และรัตนโกสินทร์ศก อย่างไร
 • ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เขานับอย่างไร และจะนำไปใช้อย่างไร
 • ยิ่ม เยิ่ม กำ กอบ ในมาตราตวงของล้านนาเป็นอย่างไร
 • มารู้จักกับการเทียบหน่วยมาตราวัดในล้านนา เช่น 8 เส้นผม เป็น 1 ไข่เหา  และ 8 ไข่เหา เป็น 1 ตัวเหา เป็นต้นฯลฯ

 

ที่มาของการจัดทำหนังสือ

หนังสือการ์ตูน “ประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์” เป็นหนังสือที่จัดทำภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมรองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยแรงจูงใจสำคัญในการจัดทำหนังสือเล่มมาจากการที่ครูสอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษามักพบปัญหานักเรียนไม่ค่อยเข้าใจและไม่ค่อยสนใจเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำการ์ตูนเล่มนี้ขึ้นเพื่อช่วยในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ในการเขียนหนังสือยังได้ออกแบบเพื่อให้สามารถนำไปใช้สอนเสริมในการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น ดังเช่น การนำไปใช้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Math100) ณ มหาวิทาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านทั่วๆ ไปที่ต้องการศึกษาเนื้อหาที่นำเสนอ ในการเขียนจะมีการผูกเรื่องให้สนุก น่าติดตาม และเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้แบบได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน ในขณะที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ก็พบว่ามีบุคคลทั่วไปสนใจอยากศึกษาเรื่องราวที่นำเสนอจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับ ปฏิทินจันทรคติไทย ปฏิทินล้านนา และมาตรวัดในล้านนา ซึ่งไม่ค่อยมีการนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนที่เข้าใจได้ง่าย คณะผู้จัดทำจึงมั่นใจว่าหนังสือการ์ตูนเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านในวงกว้าง

ในอนาคตหากสามารถจัดหางบประมาณสนับสนุน จะได้มีการปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสี่สีต่อไป และหากเป็นไปได้คงจะมีงบประมาณเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่สวยงามผ่านโรงพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป หากท่านมีข้อติชมเพื่อปรับปรุงหนังสือให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การสนับสนุนการปรับหนังสือให้เป็นการ์ตูนสี่สี่ หรือต้องการนำหนังสือไปจัดพิมพ์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบที่แจกฟรีและแบบที่จัดจำหน่าย กรุณาติดต่ออาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ได้เสมอที่เบอร์ 053-943327 ต่อ 127 หรืออีเมล์มาที่ kettapun[at]gmail.com

ดาวโหลดหนังสือการ์ตูน

         หนังสือการ์ตูนนี้สามารถใช้ประกอบในการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนสำหรับครูในรายวิชาประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้เขียนอนุญาตให้ครูสามารถดาวโหลดไฟล์ไปใช้เฉพาะการเรียนสอนของตนเองได้ แต่หากต้องการนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่จำนวนมาก ทั้งการพิมพ์แจกฟรี รวมถึงการพิมพ์เพื่อจัดจำหน่าย กรุณาติดต่อผู้เขียนเพื่อขออนุญาตก่อนจะนำนำไปใช้

 • ดาวโหลดการ์ตูนขนาดเท่าของจริง โดยเรียงหน้าแบบโรงพิมพ์ [ไฟล์ PDF 68MB] – เวลาพิมพ์ให้พิมพ์บนกระดาษ A4 หน้าหลัง แล้วเย็บสันกลางจะได้การ์ตูนที่เหมือนของจริงที่พิมพ์ผ่านโรงพิมพ์
 • ดาวโหลดการ์ตูนขนาดเท่าของจริง โดยเรียงหน้าตามลำดับ  [ไฟล์ PDF 75MB] – เวลาพิมพ์ให้พิมพ์บนกระดาษ A4 จะพิมพ์หน้าเดียวหรือหน้าหลังก็ได้ จากนั้นให้เย็บด้านซ้าย แล้วเปิดอ่านตามลำดับ แบบนี้เหมาะกับคนที่ไม่สามารถเย็บสันกลางได้
 • ดาวโหลดการ์ตูนขนาดใหญ่กว่าของจริง [ไฟล์ PDF 75MB]  – เวลาพิมพ์ให้พิมพ์บนกระดาษแบบ A4 แบบนี้จะใหญ่กว่าการ์ตูนจริง 2 เท่า แต่จะง่ายในการอ่าน ในการพิมพ์สามารถพิมพ์หน้าเดียวหรือหน้าหลังก็ได้

การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อมวลชน

บทความ-บทสัมภาษณ์ที่ถูกอ้างถึง:

 
 • สัมภาษณ์เรื่อง คณิตคิดใกล้ตัว ในคอลัมภ์ euraka  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2555 ปีที่ 25 ฉบับที่ 8621 หน้า 9
 
 • สัมภาษณ์เรื่อง เรียนสนุกกับการ์ตูน“ประวัติศาสตร์ในมิติคณิต” ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์1,2  วันที่ 13 มีนาคม 2555
 
 • สัมภาษณ์เรื่อง idea คณิตศาสตร์ในเรื่องเล่า ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 25 ฉบับที่ 8551 (หน้า 9 หรือ หน้า 1 กลาง)
 
 
 
 
 
 
 • สัมภาษณ์เรื่อง อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สนุก ด้วยการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ณ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 (ลิงค์เว็บไซต์, PDF)
 

สัมภาษณ์รายการวิทยุ:

 
 • สัมภาษณ์สดทางวิทยุเกี่่ยวกับการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ผ่านรายการ “New Generation Zone” โดย สถานีวิทยุ NU Radio โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร คลื่นความถี่ FM 107.25 MHz  ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2555 ออกอากาศในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เวลา 21.45-22.00 น. [ดาวโหลดไฟล์ MP3 24.6MB]
 
 • สัมภาษณ์สดทางวิทยุเกี่่ยวกับการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ผ่านรายการ “เล่าสู่กันฟัง” โดย สถานีวิทยุ Nation Radio คลื่นความถี่ FM 90.5 MHz  ในวันศุกร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2555 ออกอากาศในกรุงเทพฯ เวลา 15.45-16.00 น. [ดาวโหลดไฟล์ MP3 21.7MB]
 
 • สัมภาษณ์วิทยุเรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สนุกด้วยการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ี – รายการ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนFM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และออกอากาศซ้ำวันที่ 5 เมษายน 2555 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9.8MB]
 
 • สัมภาษณ์สดเกี่่ยวกับการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ผ่านรายการ “ขบวนการล้านความคิด” ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ คลื่นความถี่ FM105 MHz คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว ในวันอ้งคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.45-18.00 น. [ดาวโหลดไฟล์ MP3 40.4MB]

นานาทัศนะจากผู้ที่ได้อ่านหนังสือการ์ตูน “ประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์”

นักศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (MATH100) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“มีการนำความรู้ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและเนื้อหาในบทเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนการ์ตูน และนอกจากนี้ยังสร้างความหลากหลายในการ์ตูน เช่น ความน่าตื่นเต้น ความตลก เป็นต้น จึงทำให้การ์ตูนมีความน่าสนใจและน่าประทับใจต่อผู้อ่าน ไม่น่าเบื่อ”
อรนันท์ เครือสบจาง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“หนังสือการ์ตูนเล่มนี้อ่านแล้วได้ความรู้ ความเข้าใจ และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย ทำให้เกิดความประทับใจในการอ่านหนังสือเล่นนี้ จะหยิบมาอ่านกี่ครั้งก็ไม่น่าเบื่อ และยังทำให้เกิดความเข้าใจและจำได้มากยิ่งขึ้น”
เบญจภรณ์ พรมขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“หนังสือการ์ตูน “ประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิศาสตร์” มีการสร้างเนื้อหาและตัวละครให้น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และยังมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังมีการใช้ภาษาพูดง่ายๆพร้อมอธิบายสูตรและความรู้เกี่ยวกับศัพท์ที่ใช้ในหนังสือทำให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่าย”
รัตติพร ใจบรรทัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“หนังสือการ์ตูน “ประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิศาสตร์” เป็นการ์ตูนที่ทำให้เข้าใจเรื่องปฏิทินไทย และปฏิทินสากลมากขึ้น เนื้อหาที่เหมือนจะเข้าใจยาก พอนำมาทำเป็นการ์ตูนก็อ่านเข้าใจง่ายขึ้น จำได้มากขึ้น”
สิตานันท์ สุยะลังกา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“อาจารย์ทำเรื่องที่เข้าใจยาก มาทำให้มันง่าย อ่านแล้วเห็นภาพเลย เช่น มาตรการวัดของล้านนา เห็นภาพมากเลยว่า 8 ไข่เหาเรียงได้ 1 ตัวเหาจริงๆ / เนื้อหามีความสนุกดีค่ะ ตัวการ์ตูนน่ารัก”
กมลรัตน์ กองแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ประทับใจเรื่องการนับปีในทางสุริยคติ จันทรคติ และการนับปฏิทินล้านนา ซึ่งปกติจะเห็นส่วนใหญ่พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่รู้ปฏิทินล้านนา แต่เราไม่รู้ เราจะสงสัยว่าพ่อแม่นับกันอย่างไร เมื่อได้อ่านการ์ตูนเล่มนี้นั้นจึงสามารถนับได้ง่าย”
ผกามาศ จันทร์ต๊ะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เป็นหนังสือที่ทำให้เรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องที่น่าสนใจ อย่างปกติเราจะไม่มีทางอ่านหนังสือเกี่ยวกับปฏิทิน เพราะทำความเข้าใจยาก แต่พอมีหนังสือการ์ตูนทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย มีเนื้อหาน่าติดตาม”
จิรัชยา ดอนกิจภัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เป็นหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ครอบคลุมทั้งเนื้อหาประวัติศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังมีภาพประกอบที่สวยงาม ทันสมัย ทำให้หนังสือการ์ตูนเล่มนี้มีจุดเด่นและมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผู้อ่านทั่วไป”
ธนกฤต พลานุวัติการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การประยุกต์คณิตศาสตร์ให้อ่านง่ายด้วยการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการเรียนรู้ทำให้คณิตศาสตร์มีความน่าสนใจมากขึ้น ทั้งยังให้เห็นภาพของการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน”

อัญชลี บุศราคำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“กระผมรู้สึกประทับใจกับหนังสือการ์ตูนเนื่องจากอาจารย์ได้นำบทเรียนทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากบ้างบางหัวข้อ มาบูรณาการกับวิชาอื่นๆ(ณ ที่นี้คือประวัติศาสตร์) ซึ่งเมื่อนำมาทำเป็นฉบับการ์ตูนก็ทำให้หัวข้อง่ายขึ้นในการทำความเข้าใจตัวบทเนื้อหาวิชา”
พรพจน์ ดวงมาลา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสียงสะท้อนจากผู้อ่านหนังสือการ์ตูน

“ขอขอบคุณที่อาจารย์ จัดทำหนังสือการ์ตูน ประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ขึ้นพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษา เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ ปฏิทินไทยและสากล มาตรการวัดของล้านนา การนับเดือนของล้านนาและไทย เป็นต้น ทำให้สนุก เพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ และสามารถนำไปให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา , คณิตศาสตร์ ,ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์ได้ เพื่อให้เด็กได้นำไปใช้นำชีวิตประจำวันได้และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย”
อาจารย์กรรณิการ์ คำดวงดาว
โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา ) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ท่านที่อ่านการ์ตูน สามารถส่งความคิดเห็นของท่านมาลงในเว็บไซต์นี้ได้ โดยโปรดระบุชื่อจริง พร้อมทั้งองค์กรที่ท่านทำงานอยู่

(จะลงข้อมูลนี้เพิ่มเติมต่อไป)

โครงการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้อง สามารถชมได้จากลิงค์ของแต่ละโครงการ ดังนี้

 1. โครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์
 2. โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
 3. โครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat priming caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous data you probably consider know about this? This article tell more about the evaluation of erectile disfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.