Photo for Media

ภาพถ่ายสำหรับสื่อมวลชล

ภาพเหล่านี้ได้คัดเลือกไว้เพื่อให้สื่อมวลชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกขึ้น โดยสื่อมวลชนสามารถปรับแต่ง เปลี่ยนขนาดภาพ ความคมชัด และสี ตามความเหมาะสม