• วีดีทัศน์แนะนำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิบายถึงการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาต่อและงานของศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ มช. จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลการผลิตโดย ผศ.ดร.ธนศักดิ์ หมวกทองหลาง และ อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และนำเสนอโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.atichart.com พฤศจิกายน 2557 [ชมวีดีทัศน์]
 • ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ีดีทัศน์ ดร.ฮีโร่ ปีสอง จัดทำโดย ครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์และผ่นซีดี(แจกจ่ายทั่วประเทศ) ในเดือนกันยายน 2555 [ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์ 54.1MB]
 • แขกรับเชิญในรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอน “อินโดนีเซีย : ก่อนจะเป็นจาการ์ตา” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ Thai PBS วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2555 เวลา 15.30-16.00 น. จัดทำโดยทีมงานโทรทัศน์ครู [ชมวีดีทัศน์]
 • แขกรับเชิญในรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอน “อินโดนีเซีย : จาการ์ตา มหานครแห่งความหลากหลาย” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ Thai PBS วันเสาร์ที่ 25 ส.ค. 2555 เวลา 15.30-16.00 น. จัดทำโดยทีมงานโทรทัศน์ครู [ชมวีดีทัศน์]
 • ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ออกอากาศ ดร.ฮีโร่ ปีสอง ผ่านโทรทัศน์ช่อง 9 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 07:05 ช่วงพักโฆษณารายการ “คุยโขมงข่าวเช้า”[ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์ 15.3MB]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3กันยายน 2554 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนหาความกว้างแม่น้ำปิงด้วย Google Earth” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กรกฎาคม 2554   [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนวัดความสูงเจดีย์” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กรกฎาคม 2554  [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • วีดีทัศน์แนะนำ “การบูรณาการคณิตศาสตร์กับการสอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา” ในโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ จัดทำโดย โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ครั้งแรก เดือนธันวาคม 2553เว็บไซต์ LLEN Chiang-Mai [ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์เรื่อง วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่” ในรายการจดหมายเหตุกรุงศรี สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 7 ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำหลังข่าวพระราชสำนัก 13-15 มิถุนายน 2552 ตอนย้อนรอยจิตรกรรมวัดอุโมงค์ ตอนวิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์จิตรกรรมวัดอุโมงค์ และตอนคืนชีวิตให้ภาพเก่าที่วัดอุโมงค์ ตามลำดับ [ขอขอบคุณรายการจดหมายเหตุกรุงศรีที่อนุญาตให้นำสารคดีมาเผยแพร่ซ้ำ [ดาวโหลดไฟล์ MP4 58MB]

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous info you probably consider know about this? This product tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.