• วีดีทัศน์แนะนำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิบายถึงการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาต่อและงานของศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ มช. จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลการผลิตโดย ผศ.ดร.ธนศักดิ์ หมวกทองหลาง และ อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และนำเสนอโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.atichart.com พฤศจิกายน 2557 [ชมวีดีทัศน์]
 • ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ีดีทัศน์ ดร.ฮีโร่ ปีสอง จัดทำโดย ครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์และผ่นซีดี(แจกจ่ายทั่วประเทศ) ในเดือนกันยายน 2555 [ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์ 54.1MB]
 • แขกรับเชิญในรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอน “อินโดนีเซีย : ก่อนจะเป็นจาการ์ตา” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ Thai PBS วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2555 เวลา 15.30-16.00 น. จัดทำโดยทีมงานโทรทัศน์ครู [ชมวีดีทัศน์]
 • แขกรับเชิญในรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอน “อินโดนีเซีย : จาการ์ตา มหานครแห่งความหลากหลาย” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ Thai PBS วันเสาร์ที่ 25 ส.ค. 2555 เวลา 15.30-16.00 น. จัดทำโดยทีมงานโทรทัศน์ครู [ชมวีดีทัศน์]
 • ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ออกอากาศ ดร.ฮีโร่ ปีสอง ผ่านโทรทัศน์ช่อง 9 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 07:05 ช่วงพักโฆษณารายการ “คุยโขมงข่าวเช้า”[ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์ 15.3MB]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3กันยายน 2554 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนหาความกว้างแม่น้ำปิงด้วย Google Earth” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กรกฎาคม 2554   [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนวัดความสูงเจดีย์” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กรกฎาคม 2554  [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • วีดีทัศน์แนะนำ “การบูรณาการคณิตศาสตร์กับการสอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา” ในโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ จัดทำโดย โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ครั้งแรก เดือนธันวาคม 2553เว็บไซต์ LLEN Chiang-Mai [ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์เรื่อง วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่” ในรายการจดหมายเหตุกรุงศรี สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 7 ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำหลังข่าวพระราชสำนัก 13-15 มิถุนายน 2552 ตอนย้อนรอยจิตรกรรมวัดอุโมงค์ ตอนวิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์จิตรกรรมวัดอุโมงค์ และตอนคืนชีวิตให้ภาพเก่าที่วัดอุโมงค์ ตามลำดับ [ขอขอบคุณรายการจดหมายเหตุกรุงศรีที่อนุญาตให้นำสารคดีมาเผยแพร่ซ้ำ [ดาวโหลดไฟล์ MP4 58MB]