งานวิจัยคณิตศาสตร์ในยันต์ล้านนา
Mathematics in Lanna Yantra Research Project

การศึกษาเรื่องยันต์เชิงคณิตศาสตร์ สามารถทำให้คนทั่วไปเห็นความสามารถของคนโบราณทางด้านคณิตศาสตร์ได้ดี ทำให้คนสนใจการศึกษาประวัติศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น  อ่านต่อ

 

 

 

 

 

2013Pagoda_UpSideDownSโครงการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนาIntegrated Mathematics and Science for Lanna Studies Project  

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์และทีมงานวิจัย จากห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา  อ่านต่อ

 

 

 

 

2011-02-23HistoryMathCamp_03

โครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ Integrade history with Mathematics

Projectในปัจจุบันนักเรียนจำนวนมากมีทัศนคติในการเรียนประวัติศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและเน้นท่องจำ ซึ่งมีส่วนทำให้มีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ลดลง อย่างไรก็ตามความรู้สึกของนักเรียนได้เปลี่ยนไปหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์  อ่านต่อ

 

 

 

 

การ์ตูนประวัติศาสตร์ไทย  ในมิติคณิตศาสตร์สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จาก
หนังสือเล่มนี้

-ทำไมมนุษย์จึงต้องมีปฏิทิน

– ในปีจันทรคติไทย มีการนับวันอย่างไร เดือนหนึ่งมีกี่วัน มีข้างขึ้นกี่วัน มีข้างแรมกี่วัน

– เราจะคำนวณจำนวนวันในแต่ละปีในปีของปฏิทินจันทรคติไทยได้อย่างไร โดยไม่ต้องท่องจำ

– ทำไมในปฏิทินจันทรคติไทยถึงต้องมีการเติมเดือน 8 สองหน

– วันพระคือวันใด

– ปฏิทินล้านนา ต่างจากปฏิทินจันทรคติไทยอย่างไร

– ทำไมคนในภาคเหนือจึงไม่เรียกวันลอยกระทงว่า “วันเพ็ญเดือน 12” เหมือนในภาคกลาง แต่กลับเรียกว่า “วันยี่เป็ง” ซึ่งแปลตรงตัวว่า “วันเพ็ญเดือน 2”

– เราจะมีวิธีการเทียบศักราชที่ต่างกัน เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราช จุลศักราช มหาศักราช และรัตนโกสินทร์ศก อย่างไร

– ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เขานับอย่างไร และจะนำไปใช้อย่างไร

– ยิ่ม เยิ่ม กำ กอบ ในมาตราตวงของล้านนาเป็นอย่างไร

– มารู้จักกับการเทียบหน่วยมาตราวัดในล้านนา เช่น 8 เส้นผม เป็น 1 ไข่เหา  และ 8 ไข่เหา เป็น 1 ตัวเหา เป็นต้น ฯลฯ  อ่านต่อ

 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์

ในปัจจุบันนักเรียนจำนวนมากมีทัศนคติในการเรียนประวัติศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและเน้นท่องจำ ซึ่งมีส่วนทำให้มีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ลดลง อย่างไรก็ตามความรู้สึกของนักเรียนได้เปลี่ยนไปหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์  

 

 

 

 

2013Pagoda_UpSideDownS

โครงการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนาIntegrated Mathematics and Science for Lanna Studies Project  

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์และทีมงานวิจัย จากห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา  อ่านต่อ

 

 

 

 

 

การอบรมครูและการบริการวิชาการอื่น

กี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม: นอกเหนือจากประสบการณ์ในการจัดค่ายแก่นักเรียนนักศึกษาจำนวน 20 ปี อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ยังมีประสบการณ์ในการบริการวิชาการแก่ครู ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 ปี  อ่านต่อ

 

 

 

 

การบริการจัดค่ายคณิตศาสตร์ และค่ายเยาวชนอื่น
ค่ายคณิตศาตร์และค่ายเยาวชนอื่นๆเกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรมดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มีประสบการณ์ในการจัดค่ายรวม 20 ปี โดยเป็นผู้จัดค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษามามากกว่า 50 ค่าย สำหรับทีมงานจัดค่ายประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการจัดค่าย อ่านต่อ

 

 

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous data you probably consider know about this? This fabric tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.