• วีดีทัศน์แนะนำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิบายถึงการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาต่อและงานของศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ มช. จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลการผลิตโดย ผศ.ดร.ธนศักดิ์ หมวกทองหลาง และ อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และนำเสนอโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.atichart.com พฤศจิกายน 2557 [ชมวีดีทัศน์]
 • สัมภาษณ์สดทางวิทยุเกี่่ยวกับประเด็น “เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม” ผ่านรายการ “ขบวนการล้านความคิด” สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ คลื่นความถี่ FM 105 MHz คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว ในวันอ้งคารที่ 9 กรกฏาคม 2557 เวลา 17.00-18.00 . เผยแพร่ในกรุงเทพฯ และเครือข่ายทั่วประเทศ [ดาวโหลดไฟล์ MP3 43.5MB]
 • บทความเรื่อง น้ำบ่อหลวงในมุมมองของนักคณิตศาสตร์ ในหนังสือ “วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) สมบัติวัด ศรัทธาวัด” เป็นหนังสือที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2556 ณ วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 • สัมภาษณ์วิทยุเรื่อง คณะวิทยาศาสตร์ มช. เปิดกระบวนชิวาใหม่ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม 201117 – รายการ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2556 และออกอากาศซ้ำ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 10.0MB หรือฟังที่เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ มช.]
 • สัมภาษณ์เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง บูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา สู่การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 15 กรกฎาคม 2556(เว็บไซต์, ไฟล์ภาพ)
 • สัมภาษณ์วิทยุเรื่อง โครงการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา – รายการ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9.6MB]
 • สัมภาษณ์เว็บไซต์นิตยสารเข็มทิศเชียงใหม่ www.compasscm.com เรื่อง บูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 (เว็บไซต์, ไฟล์ภาพ)
 • ผู้อำนวยการค่ายและวิทยากรในกิจกรรมMath, Science & English Camp สำหรับนักเรียนหลักสูตร MEP (Mini English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานครำนวน 122 น วันที่ 2-4 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • สัมภาษณ์วิทยุเรื่อง ขอเชิญชมผลงานศึกษาวิจัย “จิตรกรรมวัดอุโมงค์อันล้ำค่าแห่งล้านนา” ใน “งานวันวิชาการ มช.” วันที่ 22-23 พ.ย. 2555 ณ หอประชุม มช. – รายการ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9.8MB]
 • ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ีดีทัศน์ ดร.ฮีโร่ ปีสอง จัดทำโดย ครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์และผ่นซีดี(แจกจ่ายทั่วประเทศ) ในเดือนกันยายน 2555 [ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์ 54.1MB]
 • แขกรับเชิญในรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอน “อินโดนีเซีย : ก่อนจะเป็นจาการ์ตา” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ Thai PBS วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2555 เวลา 15.30-16.00 น. จัดทำโดยทีมงานโทรทัศน์ครู [ชมวีดีทัศน์]
 • แขกรับเชิญในรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอน “อินโดนีเซีย : จาการ์ตา มหานครแห่งความหลากหลาย” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ Thai PBS วันเสาร์ที่ 25 ส.ค. 2555 เวลา 15.30-16.00 น. จัดทำโดยทีมงานโทรทัศน์ครู [ชมวีดีทัศน์]
 • ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ออกอากาศ ดร.ฮีโร่ ปีสอง ผ่านโทรทัศน์ช่อง 9 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 07:05 ช่วงพักโฆษณารายการ “คุยโขมงข่าวเช้า”[ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์ 15.3MB]
 • วิทยากร “กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับอารยธรรม” ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 สำหรับนิสิตนักศึกษาโครงการ พสวท. จาก 7 หาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 220 น วันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่
 • สัมภาษณ์เรื่อง คณิตคิดใกล้ตัว ในคอลัมภ์ euraka  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2555 ปีที่ 25 ฉบับที่ 8621 หน้า 9
 • วิทยากรในการเยี่ยมชมภาควิชาคณิตศาสตร์ ในค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 2 และค่าย SCiUS Forum ครั้งที่ 2 จัดโดย โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.มช.) วันที่ 2 และ 3 เมษายน 2555 ตามลำดับ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การฝึกทักษะกระบวนการวิจัยคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 จัดโดย ชมรมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14-21 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในโครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ชมรมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สัมภาษณ์เรื่อง เรียนสนุกกับการ์ตูน“ประวัติศาสตร์ในมิติคณิต” ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์1,2  วันที่ 13 มีนาคม 2555  
 • สัมภาษณ์สดทางวิทยุเกี่่ยวกับการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ผ่านรายการNew Generation Zoneโดย สถานีวิทยุ NU Radio โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร คลื่นความถี่ FM 107.25 MHz  ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2555 ออกอากาศในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เวลา 21.45-22.00 . [ดาวโหลดไฟล์ MP3 24.6MB]
 • สัมภาษณ์สดทางวิทยุเกี่่ยวกับการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ผ่านรายการ “เล่าสู่กันฟังโดย สถานีวิทยุ Nation Radio คลื่นความถี่ FM 90.5 MHz  ในวันศุกร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2555 ออกอากาศในกรุงเทพฯ เวลา 15.45-16.00 . [ดาวโหลดไฟล์ MP3 21.7MB]
 • สัมภาษณ์เรื่อง idea คณิตศาสตร์ในเรื่องเล่า ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 25 ฉบับที่ 8551 (หน้า 9 หรือ หน้า 1 กลาง)
 • สัมภาษณ์วิทยุเรื่อง คู่มือครู “การบูรณาการประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ – รายการ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 และออกอากาศซ้ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 10.4MB]
 • สัมภาษณ์วิทยุเรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สนุกด้วยการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ี – รายการ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนFM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และออกอากาศซ้ำวันที่ 5 เมษายน 2555 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9.8MB]
 • สัมภาษณ์สดทางวิทยุเกี่่ยวกับการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ผ่านรายการ “ขบวนการล้านความคิด” สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ คลื่นความถี่ FM 105 MHz คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว ในวันอ้งคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.45-18.00 . เผยแพร่ในกรุงเทพฯ และเครือข่ายทั่วประเทศ [ดาวโหลดไฟล์MP3 40.4MB]
 • สัมภาษณ์เรื่อง อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สนุก ด้วยการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ ณ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 (ลิงค์เว็บไซต์, PDF)
 • การ์ตูน “ประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์” อำนวยการผลิตโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ไทย อาทิเช่น ปฏิทินไทย ปฏิทินจันทรคติไทย ศักราชในเมืองไทย และมาตราวัดในบ้านนา เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีการผูกเรื่องให้สนุก น่าติดตาม และเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้แบบได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน [ดาวโหลดไฟล์การ์ตูน]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3กันยายน 2554 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนหาความกว้างแม่น้ำปิงด้วย Google Earth” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กรกฎาคม 2554   [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนวัดความสูงเจดีย์” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กรกฎาคม 2554  [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สัมภาษณ์วิทยุ ประวัติและความสำคัญของค่าไฟ (π) ซึ่งเป็นัที่รู้จักกันนานกว่า 4,000 ี – รายการ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนFM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 เม.ย. 2554 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9MB]
 • สัมภาษณ์เรื่อง มช.บูรณาการ คณิต ใช้สอน ประวัติศาสตร์ เด็กประถม ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 23 เม.ย. 2554 (ภาพสี) และฉบับวันที่ 25 เม.ย. 2554 (ภาพขาวดำ) ละในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์มติชนรายวันวันที่ 23 เมษายน 2554
 • สัมภาษณ์วิทยุ เลขฟิโบนักชี : ความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์ในผัก ผลไม้ และดอกไม้ – รายการ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนFM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 เม.ย. 2554 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 10MB]
 • อติชาต เกตตะพันธุ์, คู่มือครูการบูรณาการประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์, กรุงเทพฯ : ลานนา มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น, 2554. – หนังสือนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนสำหรับครูในรายวิชาประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ อนุญาตให้ครูดาวโหลดไปใช้ในการสอนสำหรับในชั้นเรียนได้ฟรี แต่ถ้าต้องการนำพิมพ์เผยแพร่จำนวนมาก เช่น ใช้ในการอบรม หรือพิมพ์เผยแพร่ ท่านต้องติดต่อขออนุญาตผู้เขียนก่อน (สำหรับไฟล์กิจกรรมที่ปรับปรุงล่าสุดหลัง กรุณาดูได้จากไฟล์ด้านบน) [ไฟล์ PDF 2MB]
 • สัมภาษณ์วิทยุ ประโยชน์ของการใช้คณิตศาสตร์เรื่องลอการิทึมในมาตรวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวและชีวิตประจำวัน ผ่าน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11เม.ย. 2554 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9MB]
 • สัมภาษณ์ลงเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ตามไปดูวัยซน รู้ “ประวัติศาสตร์”ผ่านมุมมอง “คณิตศาสตร์”จากโบราณสถาน1,2  เผยแพร่วันที่ 7 เมษายน 2554  
 • สัมภาษณ์วิทยุ ิจกรรมต่างๆ ของโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 มี.ค. 2554 และออกอากาศซ้ำในวันที่  31มี.ค. 2554 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9MB]
 • สัมภาษณ์วิทยุ โครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 มี.ค. 2554 และออกอากาศซ้ำในวันที่  30 มี.ค. 2554 [ดาวโหลดไฟล์ MP3 9MB]
 • วีดีทัศน์แนะนำ “การบูรณาการคณิตศาสตร์กับการสอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา” ในโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ จัดทำโดย โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ครั้งแรก เดือนธันวาคม 2553เว็บไซต์ LLEN Chiang-Mai [ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีสั้นเรื่อง The Precious Lanna Mural Paintings of Umong Temple ความยาว 5 นาที เริ่มเผยแพร่ พ.ศ. 2553 เป็นการนำสารคดีสั้นเรื่อง “จิตรกรรมวัดอุโมงค์อันล้ำค่าแห่งล้านนา” มาเติมข้อความภาษาอังกฤษในวีดีโอ (English Subtitle) เพื่อให้นำไปเผยแพร่แก่ชาวต่างประเทศได้ [ชมสารคดี / ดาวโหลดไฟล์ 53 MB]
 • วิทยากร “โครงการค่ายประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (LLEN: Local Learning Enrichment Network) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) วันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
 • สารคดีโทรทัศน์เรื่อง วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่” ในรายการจดหมายเหตุกรุงศรี สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 7 ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำหลังข่าวพระราชสำนัก 13-15 มิถุนายน 2552 ตอนย้อนรอยจิตรกรรมวัดอุโมงค์ ตอนวิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์จิตรกรรมวัดอุโมงค์ และตอนคืนชีวิตให้ภาพเก่าที่วัดอุโมงค์ ตามลำดับ [ขอขอบคุณรายการจดหมายเหตุกรุงศรีที่อนุญาตให้นำสารคดีมาเผยแพร่ซ้ำ [ดาวโหลดไฟล์ MP4 58MB]
 • สัมภาษณ์เรื่อง “ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด และในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวสด1,2 ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552
 • สัมภาษณ์เรื่อง “เปิดใจรักคณิตศาสตร์กับผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่วัดอุโมงค์” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ละในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง1,2 ฉบับวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552  
 • สัมภาษณ์เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่วัดอุโมงค์” เริ่มเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ1,2 วันที่ 24 เมษายน 2552
 • สัมภาษณ์เรื่อง “เปิดใจนักคณิตศาสตร์กับผลงานวิจัยชิ้นเอก วิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่วัดอุโมงค์” ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม1,2 , เว็บไซต์ ThaiPR.net1,2 , และเว็บไซต์www.newswit.com1,2 วันที่ 21 เมษายน 2552
 • สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ ผ่าน “รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” ของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และออกอากาศสดผ่านสถานีวิทยุของเครือข่ายทั่วประเทศ วันที่ 18 มี.ค. 2552 เวลา 12.50-13.00 น.
 • การสัมภาษณ์วิทยุเกี่่ยวกับงานวิจัยจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ ผ่านรายการโฟกัสเชียงใหม่ FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 18 ก.พ. 2552 [ฟังเสียง / ดาวโหลดไฟล์MP3 11MB]
 • สัมภาษณ์เรื่อง “เผยความวิจิตรงดงามวัดอุโมงค์ เมื่อ 500 ปีก่อน” ตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์1,2 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
 • สัมภาษณ์เกี่ยวกับการฟื้นภาพวาดวัดอุโมงค์ ในหัวข้อ “มช.เจ๋งใช้วิทยาศาสตร์คืนภาพวาดเก่า” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 1 และ 18 และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์์์1,2 วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
 • ตำราเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย แคลคูลัสขั้นสูง (Advanced Calculus) โดย อาจารย์ อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สัมภาษณ์วิทยุ การนำวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ ความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ อายุกว่า 500 ปี  ผ่าน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ม.ค. 2552 [ฟังเสียง / ดาวโหลดไฟล์ MP3 12MB]
 • สัมภาษณ์วิทยุ แนะนำหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี ผ่าน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 ธ.ค. 2551 [ฟังเสียง / ดาวโหลดไฟล์ MP3 12MB]
 • สัมภาษณ์วิทยุ เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ A ตอน การเตรียมตัวก่อนสอบและการทำข้อสอบอย่างมืออาชีพ ผ่าน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 พ.ย. 2551 และออกอากาศซ้ำวันที่ 3 ก.ย. 2552 [ฟังเสียง / ดาวโหลดไฟล์ MP3 12MB]  
 • สัมภาษณ์วิทยุ เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ A ตอน เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ผ่าน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 พ.ย. 2551 และออกอากาศซ้ำวันที่ 2 ก.ย. 2552 [ฟังเสียง / ดาวโหลดไฟล์ MP3 12MB]

 • สารคดีสั้นเรื่อง “จิตรกรรมวัดอุโมงค์อันล้ำค่าแห่งล้านนา” ความยาว 5 นาที เริ่มเผยแพร่ 18 พ.ย. 2551 ด้อธิบายการแกะรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ อายุกว่า 500 ปี โดยกระบวนการทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จนทำให้ได้ภาพเขียนที่ลางเลือนปรากฏให้เราเห็นอีกครั้งในรูปแบบของภาพแอนนิเมชั่น 3 มิติซึ่งมีความสวยงามมาก [ชมสารคดี / ดาวโหลดไฟล์ 57 MB]

 • สัมภาษณ์วิทยุ งานวิจัยศึกษาสาเหตุที่นักศึกษามีผลการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ และแนวทางแก้ไข ผ่าน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6 พ.ย. 2551 [ฟังเสียง / ดาวโหลดไฟล์ MP3 12MB]

 • สัมภาษณ์วิทยุ คณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ ผ่าน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 ต.ค. 2551 และออกอากาศซ้ำวันที่ 5 มี.ค. 2552 [ฟังเสียง / ดาวโหลดไฟล์ MP3 12MB]
 • บทความ เรียน Math ยังไงให้ได้ A (ข่าวรายสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับวันที่ 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2551 และฉบับวันที่ 3-9 พ.ย. 2551)
 • สารคดีสั้นเรื่อง”คณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่” ความยาว 10 นาที ได้อธิบายการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ผ่านสารคดีแอนนิเมชั่น โดยแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและดาราศาสตร์อย่างง่ายมาสร้างการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ได้ ซึ่งเทคนิคที่ใช้ก่อสร้างมีความแม่นยำสูง และยังทำให้เราเห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมอีกด้วย [ชมารคดี / ดาวโหลดสารคดี 74 MB]
 • บทสัมภาษณ์ “สนทนากับนักคณิตศาสตร์ชั้นนำแห่งศตวรรษ Prof. Isadore M. Singerนักคณิตศาสตร์ระดับโลกที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมตซาซูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางลัลเอเบล (Abel Prize) ประจำปี 2547 ซึ่งเป็นรางวัลที่ถูกเชื่อมกับรางวัลโนเบลแต่มอบแก่สาขาคณิตศาสตร์ [ทย / Eng]