*** ดาวโหลดสารคดี 74 MB / ภาพปกซีดี ***

สารคดีนี้เหมาะสำหรับการใช้การเรียนการสอนเกี่ยวกับเรขาคณิต ดาราศาสตร์ รวมถึงการบูรณาการ หากท่านต้องการได้รับซีดีฉบับสมบูรณ์ หรือต้องการนำไปเผยแพร่ในวงกว้าง กรุณาติดต่อ

อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์

หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์:    053-943-327 ต่อ 127
อีเมล์:          kettapun[at]chiangmai.ac.th
ไปรษณีย์:    ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200