*** ดาวโหลดสารคดี 74 MB / ภาพปกซีดี ***

 

สารคดีนี้เหมาะสำหรับการใช้การเรียนการสอนเกี่ยวกับเรขาคณิต ดาราศาสตร์ รวมถึงการบูรณาการ หากท่านต้องการได้รับซีดีฉบับสมบูรณ์ หรือต้องการนำไปเผยแพร่ในวงกว้าง กรุณาติดต่อ

อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์

หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์:    053-943-327 ต่อ 127
อีเมล์:          kettapun[at]chiangmai.ac.th
ไปรษณีย์:    ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous info you probably view know about this? This product tell more about the evaluation of erectile disfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.